پیمان نانکینگ

معاهده Nanking 1

پیمان نانکینگ (پیمان نانجینگ) پیمانی انحرافی است که به جنگ اول تریاک پایان داد ...

زندگی شبانه در هنگ کنگ

کلانشهر آسیا شب ها لباس می پوشد ، تعداد زیادی از ساکنان و بازدید کنندگان خیابان های آن را به ویژه ...

هنگ کنگ و علم غذا

غذای متنوع و عجیب و غریب در هنگ کنگ قبل از ما کشف می شود ، متنوع است زیرا در آن بیشترین ...