"رونزهای یونانی"

ما همچنان در مورد وایکینگ ها ، تاریخچه و ماجراهای اصلی آنها صحبت می کنیم ، و امروز ما باید ورودی را به "رونز ..." اختصاص دهیم.

حمل و نقل در دانمارک

ارتباطات در دانمارک بسیار عالی است. شهروندان و بازدیدکنندگان می توانند از طریق چند طریق از طریق جاده به طور موثر حرکت کنند ...

ورزش در دانمارک

- ماهیگیری در دانمارک بهشت ​​ماهیگیران است. برای ماهیگیری منفرد هیچ مجوزی لازم نیست. شما فقط به ...

یک افسانه دانمارکی

دانمارک کشوری است ، مانند بسیاری دیگر ، با افسانه های قدیمی قهرمانان و سربازان. در این فرصت ...

Fjords در دانمارک

- پارک طبیعی Rands Fjord این یک پارک طبیعی بسیار زیبا است. جمعیت در دریاچه فیورد متوقف می شوند ...