سوزانا ماریا اوربانو ماتئوس

من عاشق مسافرت ، شناختن مکانهای دیگر هستم ، که همیشه با یک دوربین خوب و یک دفترچه یادداشت همراه است. به خصوص علاقه مند به استفاده از سفرها و استفاده حداکثر از بودجه و حتی پس انداز در صورت امکان است.