ماروزن

من لیسانس و استاد ارتباطات اجتماعی هستم و عاشق سفر ، یادگیری زبان ژاپنی و ملاقات با مردم از سراسر جهان هستم. هنگام مسافرت زیاد پیاده روی می کنم ، همه جا گم می شوم و همه عطر و طعم های ممکن را امتحان می کنم ، زیرا برای من ، سفر در حد امکان عادت های شخصی من را تغییر می دهد. دنیا فوق العاده است و لیست مقصد بی نهایت است ، اما اگر جایی باشد که نتوانم به آن برسم ، با نوشتن می رسم.