آلبرتو لگز

من که یک نویسنده دوستدار سفر هستم ، از کار با مکان های عجیب و غریب به عنوان منبع الهام ، هنر یا خلاقیت لذت می برم. شناختن آن مکانهای ناشناخته یک ماجراجویی شگفت انگیز و فراموش نشدنی است ، یکی از آن مکانهایی که برای همیشه اثری برجای می گذارد.

Alberto Piernas از نوامبر 108 2016 مقاله نوشت