યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં પરિવહન

યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ એક મોટું દેશ છે કે જે પરિવહનના વિવિધ માધ્યમો દ્વારા આંતરિક રીતે ખૂબ જ સારી રીતે જોડાયેલું છે ...

ટ્યુડર રોઝ

ટ્યુડર ગુલાબ, ઇંગ્લેન્ડનું રાષ્ટ્રીય ફૂલ

ટ્યુડર ગુલાબ (જેને યુનિયન ગુલાબ અથવા ફક્ત અંગ્રેજી રોઝ કહેવામાં આવે છે) એ રાષ્ટ્રીય હેરાલ્ડિક પ્રતીક છે ...

નવમા બોનસ

ક્રિસમસ બોનસ નવલકથા, કૌટુંબિક યુનિયન

નોવેના ડી એગ્યુએનાલ્ડોસ એ કોલમ્બિયાની સૌથી મહત્વપૂર્ણ અને deeplyંડેથી ઉછરેલી ક્રિસમસ પરંપરાઓમાંની એક છે. તે પણ ખૂબ જ…