Isabella

Txij li thaum kuv pib mus ncig hauv tsev kawm qib siab, Kuv nyiam qhia kuv qhov kev paub los pab lwm tus neeg ncig teb chaw pom kev tshoov siab rau qhov kev taug mus tom ntej tsis muaj qab hau. Francis Bacon tau hais tias "Kev mus ncig yog ib feem ntawm kev kawm hauv cov hluas thiab yog ib feem ntawm cov kev paub dhau los hauv cov laus" thiab txhua lub sijhawm kuv yuav tsum tau mus ncig, Kuv pom zoo ntxiv nrog nws cov lus. Kev ncig tebchaws qhib lub siab thiab pub tus plig. Nws yog npau suav, nws yog kev kawm, nws yog kev ua neej nyob tshwj xeeb. Nws yog qhov xav tias tsis muaj av txawv txav thiab ib txwm saib lub ntiaj teb nrog qhov tshiab saib txhua lub sijhawm. Nws yog txoj kev lom zem uas pib nrog thawj kauj ruam thiab yog kom paub tias txoj kev taug kev zoo tshaj plaws hauv koj lub neej tseem tsis tau muaj.