oglašavanje
Kula Belem u Lisabonu

Kula Belém

Toranj Belém je jedan od najkarakterističnijih spomenika u Lisabonu. Predstavlja 'Manueline' arhitekturu koja je razvijena...

Ulises

Uliks u Lisabonu

Legenda kaže da je Ulysses osnovao Lisabon kad je lutao morem pokušavajući se vratiti na Itaku. Analiziramo mit i posljedice na portugalsku kulturu.