ანა ლ.

როდესაც პატარა ვიყავი, ჟურნალისტობა გადავწყვიტე, მხოლოდ მოგზაურობით ვმოძრაობდი, პეიზაჟების, ადათ-წესების, კულტურების, სხვადასხვა მუსიკის აღმოჩენა. დროთა განმავლობაში მე ნახევრად მივაღწიე ამ ოცნებას, რომ მოგზაურობის შესახებ დამეწერა. და ეს ისაა, რომ კითხვა და ჩემს შემთხვევაში იმის თქმა, თუ რა არის სხვა ადგილები, არის იქ ყოფნის გზა.