ជើង Alberto

អ្នកនិពន្ធដែលចូលចិត្តធ្វើដំណើរខ្ញុំចូលចិត្តដោះស្រាយកន្លែងកម្រនិងអសកម្មដែលជាប្រភពនៃការបំផុសគំនិតសិល្បៈឬការច្នៃប្រឌិត។ ការស្គាល់កន្លែងដែលមិនស្គាល់ទាំងនោះគឺជាដំណើរផ្សងព្រេងដ៏អស្ចារ្យនិងមិនអាចបំភ្លេចបានដែលជាកន្លែងមួយដែលនឹងបន្សល់ទុកនូវស្លាកស្នាមជារៀងរហូត។

Alberto Piernas បានសរសេរអត្ថបទចំនួន ១០៨ ចាប់តាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ ២០១៦