Сусана Мария Урбано Матеос

Мен саякаттоону, башка жерлерди билүүнү жакшы көрөм, ар дайым жакшы фотоаппарат жана дептер менен жүрөм. Айрыкча, бюджеттик каражаттарды максималдуу пайдалануу үчүн сапарларды жасоого, ал тургай, мүмкүн болгондо үнөмдөөгө кызыкдар.