Ана Л.

Мен кичинекей кезимде журналист болууну чечкенимде, саякаттап, пейзаждарды, үрп-адаттарды, маданияттарды, ар кандай музыкаларды ачуу гана түрткү болду. Убакыттын өтүшү менен саякат жөнүндө жазуу менен, ошол кыялыма жарымына жеттим. Жана дагы кандай жерлер экендигин окуу, жана менин баамымда, ал жерде болуу ыкмасы.

Ана Л. 33-жылдын ноябрь айынан бери 2016 макала жазган