Susana godoy

Мен кичинекей кезимден баштап менин мугалим болушум керектигин түшүнчүмүн. Тилдер ар дайым менин күчүм болуп келген, анткени дагы бир улуу кыялдар дүйнө жүзүн кыдырып чыгуу болгон жана болуп келет. Себеби планетанын ар кайсы бөлүктөрүн билгенибиздин аркасында каада-салттар, адамдар жана өзүбүз жөнүндө көбүрөөк билүүгө жетиштик. Саякатка инвестициялоо биздин убакытты туура пайдаланууда!

Сусана Годой 230-жылдын июнь айынан бери 2017 макала жазган