Daniel

ຂ້ອຍມີປະສົບການທາງດ້ານວິຊາຊີບຫລາຍກວ່າ 20 ປີໃນໂລກຂອງການທ່ອງທ່ຽວ, ຄືກັນກັບທີ່ຂ້ອຍໄດ້ອ່ານປື້ມແລະຢ້ຽມຢາມສະຖານທີ່ຕ່າງໆທີ່ບໍ່ ໜ້າ ເຊື່ອໃນທົ່ວໂລກ.