ສາທາລະນະ

ພາຫະນະ ໃໝ່ ສຳ ລັບສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ເປັນອັນຕະລາຍໃນຄົວເຮືອນ

ມື້ວານນີ້ຄະນະຜູ້ແທນເພື່ອສິ່ງແວດລ້ອມແລະຄວາມຍືນຍົງຂອງສະພານະຄອນ Jerez, Africa Becerra, ໄດ້ ນຳ ສະ ເໜີ ຕໍ່ສາທາລະນະຊົນ ...