ຣີສອດສະກີທີ່ດີທີ່ສຸດໃນ Andorra ແລະ Spain

ຫຼັງຈາກສິ້ນສຸດລະດູຮ້ອນ, ມັນແມ່ນເວລາທີ່ຈະຄິດກ່ຽວກັບຄວາມສະບາຍໃຈຕໍ່ໄປຂອງພວກເຮົາ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນບັນດາແນວພັນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງ ...