Ана Л.

Кога бев мала, решив да бидам новинар, ме мотивираше само патувањето, откривање пејзажи, обичаи, култури, различна музика. Со текот на времето, половина го постигнав тој сон, да пишувам за патувања. И, тоа е дека читањето, а во мојот случај и раскажувањето, какви се другите места е начин да се биде таму.