Сузана бодој

Од мала ми беше јасно дека мојата работа е да бидам учител. Јазиците секогаш биле моја сила, затоа што уште еден од најголемите соништа бил и е, да патувам низ целиот свет. Бидејќи благодарение на познавањето на различни делови на планетата, успеваме да научиме повеќе за обичаите, луѓето и нас самите. Инвестирањето во патувања максимално го користиме нашето време!