рекламирање
отстранување на земјата од рудникот во Венецуела

Рударската индустрија во Венецуела

Рударската индустрија е несомнено една од најсложените, бидејќи се потребни значителни инвестиции за да може да се искористи, а исто така се создава значително загадување на животната средина, во моментов Венецуела нема законодавство за рударството, но се спроведува серија. наскоро ќе биде одобрен за регулирање на експлоатацијата на рударството во Венецуела и дека истата не се спроведува незаконски од приватни компании.