Абсолют Афин

Грекийн нийслэл, дэлхийн хамгийн түүхэн хотуудын нэг болох Афиныг нээхэд хамгийн тохиромжтой мэдээлэл.