Сусана Мария Урбано Матеос

Би үргэлж сайн камер, тэмдэглэлийн дэвтэр дагуулж явах, бусад газруудыг мэдэх дуртай. Ялангуяа төсвөө үр ашигтай зарцуулах, боломжтой бол хэмнэлт хийх аялал хийх сонирхолтой.