Kaki Alberto

Seorang penulis yang gemar perjalanan, saya gemar menangani tempat eksotik sebagai sumber inspirasi, seni, atau kreativiti. Mengetahui tempat-tempat yang tidak diketahui itu adalah pengembaraan yang indah dan tidak dapat dilupakan, salah satu yang akan meninggalkan tanda selama-lamanya.