Avviż legali

Aħna nużaw cookies biex nippersonalizzaw il-kontenut, ir-reklami u nanalizzaw it-traffiku tagħna. Aħna naqsmu wkoll informazzjoni dwar l-użu tiegħek tas-sit tagħna mal-imsieħba tagħna ta’ reklamar u analitiċi, li jistgħu jgħaqqduha ma’ informazzjoni oħra li pprovdejthom jew li huma ġabru mill-użu tiegħek tas-servizzi tagħhom. Barra minn hekk, nispjegaw kif Google se tuża l-informazzjoni personali tiegħek meta tagħti l-kunsens tiegħek, informazzjoni li tista’ tikkonsulta permezz tal- Termini ta' Użu u Privatezza ta' Google.

Absolut Viajes jagħmel din il-politika ta’ privatezza disponibbli għalik permezz tal-websajt https://www.absolutviajes.com/ sabiex ninfurmak, fid-dettall, dwar kif nittrattaw id-dejta personali tiegħek u nipproteġu l-privatezza u l-informazzjoni tiegħek li tipprovdilna. Fil-każ li nintroduċu modifiki fil-futur fuqha, aħna ninnotifikawk permezz tal-websajt jew permezz ta’ mezzi oħra sabiex tkun tista’ tkun konxju tal-kundizzjonijiet ġodda ta’ privatezza introdotti.

F'konformità mar-Regolament (UE) 2016/679, Protezzjoni Ġenerali tad-Data u Liġi Organika 3/2018, tal-5 ta' Diċembru, Protezzjoni tad-Data Personali u garanzija tad-drittijiet diġitali, ninfurmawk b'dan li ġej:

Sid il-websajt

Ivvjaġġar Absolut jappartjeni għan-netwerk tal-portal Blog News, proprjetà tal-kumpanija Netwerks tal-Internet AB 2008 SL, CIF: B85537785, b'indirizz f'C/Mirasierra 14-1 2º B, 28410 Manzanares el Real, Spanja. Jistgħu jikkuntattjaw fuq:

Protezzjoni tad-dejta personali

Responsabbli għat-trattament

Dettalji ta 'kuntatt tal-persuna responsabbli: Miguel Ángel Gaton bl-email ta 'kuntatt miguel (at) actualityblog (dot) com

Id-drittijiet tiegħek għall-protezzjoni tad-dejta

Kif teżerċita d-drittijiet tiegħek: Tista ’tibgħat komunikazzjoni bil-miktub lill-uffiċċju rreġistrat ta’ AB Internet Networks 2008 SL jew lill-indirizz elettroniku indikat fl-intestatura ta ’dan l-avviż legali, inkluż fiż-żewġ każijiet fotokopja ta’ l-ID tiegħek jew dokument ta ’identifikazzjoni ieħor simili, biex titlob l-eżerċizzju ta’ l- drittijiet li ġejjin:

 • Dritt li titlob aċċess għal dejta personali: tista 'tistaqsi lil AB Internet Networks 2008 SL jekk din il-kumpanija hijiex qed titratta d-dejta tiegħek.
 • Dritt li titlob rettifika (f'każ li ma jkunux korretti).
 • Dritt li titlob il-limitazzjoni tat-trattament tiegħek, f'liema każ jinżammu biss minn AB Internet Networks 2008 SL għall-eżerċizzju jew id-difiża ta 'talbiet.
 • Dritt li toġġezzjona għal trattament: AB Internet Networks 2008 SL se jieqaf jipproċessa d-dejta bil-mod li tindika, sakemm għal raġunijiet leġittimi konvinċenti jew l-eżerċizzju jew id-difiża ta 'pretensjonijiet possibbli għandhom ikomplu jiġu pproċessati.
 • Dritt għall-portabbiltà tad-dejta: fil-każ li trid li d-dejta tiegħek tiġi pproċessata minn ditta oħra, AB Internet Networks 2008 SL tiffaċilita l-portabbiltà tad-dejta tiegħek lill-maniġer il-ġdid.
 • Dritt għat-tħassir tad-dejta: u minbarra l-imperattiv legali dawn jitħassru wara l-konferma tiegħek.

Mudelli, formoli u aktar informazzjoni dwar id-drittijiet tiegħek: Websajt uffiċjali tal-Aġenzija Spanjola għall-Protezzjoni tad-Dejta Possibbiltà li jiġi rtirat il-kunsens: Fil-każ li tajt il-kunsens għal skop speċifiku, għandek id-dritt li tirtirah fi kwalunkwe ħin, mingħajr ma taffettwa l-legalità tat-trattament ibbażat fuq il-kunsens qabel l-irtirar tiegħu. Kif tilmenta mal-Awtorità tal-Kontroll: Jekk tikkunsidra li hemm problema bil-mod kif AB Internet Networks 2008 SL qed tieħu ħsieb id-dejta tiegħek, tista 'tidderieġi t-talbiet tiegħek lill-Maniġer tas-Sigurtà ta' AB Internet Networks 2008 SL (indikat hawn fuq) jew lil awtorità tal-protezzjoni tad-data li jikkorrispondi, billi huwa l - Aġenzija Spanjola għall-Protezzjoni tad-Data, dik indikata fil-każ ta 'Spanja.

Dritt li tintesa u aċċess għad-dejta personali tiegħek

F'kull ħin ikollok id-dritt li tirrevedi, tirkupra, anonimizza u / jew tħassar, kompletament jew parzjalment, id-dejta maħżuna fuq il-Websajt. Trid tibgħat imejl lil contacto@actualidadblog.com u titlobha.

Żamma tad-dejta

Dejta diżaggregata: Id-dejta diżaggregata tinżamm mingħajr perjodu ta 'tħassir. Dejta ta 'abbonati għall-għalf bl-e-mail: Mill-mument li l-utent jissottoskrivi sakemm jabbanduna. Id-dejta tal-abbonati għan-newsletter: Mill-mument li l-utent jissottoskrivi sakemm jabbanduna. Dejta tal-utent imtella 'minn AB Internet Networks 2008 SL għal paġni u profili f'netwerks soċjali: Mill-mument li l-utent joffri l-kunsens tiegħu sakemm jirtirah.

Sigriet u sigurtà tad-dejta

AB Internet Networks 2008 SL hija impenjata għall-użu tad-dejta, għal jirrispettaw il-kunfidenzjalità tagħhom u biex tużahom skond l-iskop tagħhom, kif ukoll biex tikkonforma ma 'l-obbligu tagħhom li jżommuhom u tadatta l-miżuri kollha biex tevita alterazzjoni, telf, trattament jew aċċess mhux awtorizzat, skond id-dispożizzjonijiet tad-Digriet Irjali 1720/2007 tal-21 ta' Diċembru , li japprova r-Regolamenti għall-iżvilupp tal-Liġi Organika 15/1999 tat-13 ta 'Diċembru, dwar il-Protezzjoni ta' Dejta Personali. Inti tiggarantixxi li d-dejta personali pprovduta permezz tal-formoli hija vera, billi tkun obbligat li tikkomunika kwalunkwe tibdil fihom. Bl-istess mod, tiggarantixxi li l-informazzjoni kollha pprovduta tikkorrispondi mas-sitwazzjoni reali tiegħek, li hija aġġornata u preċiża. Barra minn hekk, trid iżżomm id-dejta tiegħek aġġornata l-ħin kollu, billi tkun responsabbli biss għall-ineżattezza jew il-falsità tad-dejta pprovduta u għad-danni li jistgħu jiġu kkawżati minn dan lil AB Internet Networks 2008 SL bħala s-sid ta 'din il-websajt, jew lil partijiet terzi minħabba l-użu tal-imsemmi.

Ksur tas-sigurtà

AB Internet Networks 2008 SL tadotta miżuri ta 'sigurtà raġonevolment adegwati biex tiskopri l-eżistenza ta' viruses, attakki ta 'forza bruta u injezzjonijiet ta' kodiċi. Madankollu, inti għandek tkun konxju li l-miżuri ta 'sigurtà ta' sistemi tal-kompjuter fuq l-Internet mhumiex kompletament affidabbli u li, għalhekk, AB Internet Networks 2008 SL ma jistgħux jiggarantixxu n-nuqqas ta 'viruses jew elementi oħra li jistgħu jikkawżaw alterazzjonijiet fis-sistemi tal-kompjuter. ħardwer) ta ’l-Utent jew fid-dokumenti u l-fajls elettroniċi tagħhom li jinsabu fih. Minkejja dan, biex tipprova tiggarantixxi s-sigurtà u l-privatezza tad-dejta personali tiegħek, il-websajt għandha sistema attiva ta ’sorveljanza tas-sigurtà li tirrapporta dwar kull attività tal-utent u ksur possibbli fis-sigurtà tad-dejta tal-utent. Fil-każ li tiskopri xi ksur, AB Internet Networks 2008 SL tintrabat li tinforma lill-utenti f'perjodu massimu ta '72 siegħa.

X’informazzjoni niġbru mingħand l-utenti u għal xiex nużawha

Il-prodotti u s-servizzi kollha offruti fuq il-websajt jirreferu għal formoli ta ’kuntatt, formoli ta’ kummenti u formoli għar-reġistrazzjoni tal-utent, sottoskrizzjoni għal newsletter u / jew ordnijiet ta ’xiri. Dan il-websajt dejjem jeħtieġ il-kunsens minn qabel tal-utenti biex jipproċessaw id-dejta personali tagħhom għall-għanijiet indikati. Int għandek id-dritt li tirrevoka l-kunsens minn qabel tiegħek fi kwalunkwe ħin.

Rekord ta 'attivitajiet ta' pproċessar ta 'dejta

Web u hosting:  Il-websajt għandha encryption SSL TLS v.1.2 li tippermetti li tintbagħat b’mod sigur dejta personali permezz ta ’formoli ta’ kuntatt standard, ospitati fuq is-servers li AB Internet Networks 2008 SL ikkuntrattat minn Occentus Networks. Dejta miġbura permezz tal-web: Id-dejta personali miġbura tkun soġġetta għal ipproċessar awtomatizzat u inkorporata fil-fajls korrispondenti proprjetà ta 'AB Internet Networks 2008 SL.

 • Aħna nirċievu l-IP tiegħek, li se jintuża biex nivverifikaw l-oriġini tal-messaġġ sabiex noffrulek informazzjoni, protezzjoni kontra kummenti SPAM u biex nindunaw b'xi irregolaritajiet possibbli (pereżempju: partijiet opposti tal-istess każ jiktbu fuq il-websajt mill-istess IP), bħala dejta relatata mal-ISP tiegħek.
 • Bl-istess mod, tista 'tagħtina d-dejta tiegħek permezz ta' email u mezzi oħra ta 'komunikazzjoni indikati fit-taqsima tal-kuntatt.

Formola ta 'Rispons: Fuq il-web hemm il-possibbiltà li l-utenti jħallu kummenti fuq il-pubblikazzjonijiet tas-sit. Hemm cookie li taħżen id-dejta pprovduta mill-utent sabiex ma jkollhomx jerġgħu jdaħħluha f'kull żjara ġdida, u l-indirizz tal-email, l-isem, il-websajt u l-indirizz IP jinġabru wkoll internament. Id-dejta tinħażen fuq servers ta 'Occentus Networks. Reġistrazzjoni tal-Utent: Mhumiex permessi sakemm ma jintalbux espressament. Formola tax-xiri: Biex taċċessa l-prodotti u s-servizzi offruti fil-ħwienet onlajn tagħna, l-utent għandu formola ta ’xiri soġġetta għall-kundizzjonijiet ta’ kuntrattar speċifikati fil-politika tagħna fejn tkun meħtieġa informazzjoni ta ’kuntatt u ħlas. Id-dejta tinħażen fuq servers ta 'Occentus Networks. Aħna niġbru informazzjoni dwarek matul il-proċess ta 'checkout fil-maħżen tagħna. Din l-informazzjoni tista 'tinkludi, u mhux biss dan, ismek, l-indirizz, l-email, it-telefon, id-dettalji tal-ħlas u oħrajn meħtieġa biex tipproċessa l-ordnijiet tiegħek. Il-ġestjoni ta 'din id-dejta tippermettilna li:

 • Nibgħatulek informazzjoni importanti dwar il-kont / ordni / servizz tiegħek.
 • Wieġeb għat-talbiet tiegħek, ilmenti u talbiet għal rimborż.
 • Ipproċessa l-pagamenti u tevita transazzjonijiet frodulenti.
 • Ikkonfigura u mmaniġġja l-kont tiegħek, jagħtik servizz tekniku u tal-konsumatur, u vverifika l-identità tiegħek.

Barra minn hekk, nistgħu wkoll niġbru l-informazzjoni li ġejja:

 • Dejta dwar il-lok u t-traffiku (inkluż l-indirizz IP u l-brawżer) jekk tagħmel ordni, jew jekk għandna bżonn nistmaw it-taxxi u l-ispejjeż tat-tbaħħir ibbażati fuq il-lokalità tiegħek.
 • Paġni tal-prodott miżjura u kontenut li jidher waqt li s-sessjoni tiegħek hija attiva.
 • Il-kummenti u r-reviżjonijiet tal-prodott tiegħek jekk tagħżel li tħallihom.
 • Indirizz tat-tbaħħir jekk titlob spejjeż tat-tbaħħir qabel ma tagħmel ix-xiri waqt li s-sessjoni tiegħek tkun attiva.
 • Cookies essenzjali biex iżżomm kont tal-kontenut tal-karrettun tiegħek waqt li s-sessjoni tiegħek tkun attiva.
 • Email u password tal-kont tiegħek biex jippermettulek taċċessa l-kont tiegħek, jekk għandek waħda.
 • Jekk toħloq kont, aħna niffrankaw ismek, l-indirizz u n-numru tat-telefon, biex nużawhom fl-ordnijiet futuri tiegħek.

Formoli ta 'abbonament għan-Newsletter: AB Internet Networks 2008 SL juża s-servizz tal-kunsinna tan-newsletter Sendgrid, Feedburner jew Mailchimp, li jaħżen id-dejta tal-email, l-isem u l-aċċettazzjoni tal-abbonament tiegħek. Tista 'tikkanċella l-abbonament għan-newsletter fi kwalunkwe ħin permezz ta' link speċifiku li jinsab fil-qiegħ ta 'kull vjeġġ li tirċievi Email: Il-fornitur tas-servizz tal-email tagħna huwa Sendgrid. Messaġġi istantaneji:  AB Internet Networks 2008 SL ma jipprovdix servizz permezz ta 'messaġġi istantanji, bħal WhatsApp, Facebook Messenger jew Line. Fornituri ta 'servizzi ta' ħlas: Permezz tal-web, tista 'taċċessa, permezz ta' links, għal websajts ta 'partijiet terzi, bħal PayPal o Stripe, biex tagħmel pagamenti għas-servizzi pprovduti minn AB Internet Networks 2008 SL. Il-persunal ta 'AB Internet Networks 2008 SL fl-ebda ħin ma għandu aċċess għad-dettalji tal-bank (per eżempju, in-numru tal-karta tal-kreditu) li inti tipprovdi lil partijiet terzi msemmija.

Kontenut inkorporat minn websajts oħra

Artikoli fuq il-web jistgħu jinkludu kontenut inkorporat (eż. Vidjows, stampi, artikoli, eċċ.). Il-kontenut inkorporat minn websajts oħra jaġixxi bl-istess mod bħallikieku l-viżitatur żar il-websajt l-oħra. Dawn il-websajts jistgħu jiġbru dejta dwarek, jużaw cookies, jinkorporaw traċċar ta 'partijiet terzi, u jissorveljaw l-interazzjoni tiegħek ma' kontenut inkorporat, inkluż it-traċċar tal-interazzjoni tiegħek b'kontenut inkorporat jekk għandek kont jew jekk int konness ma 'dik il-websajt. Servizzi oħra: Ċerti servizzi pprovduti permezz tal-websajt jista 'jkun fihom kundizzjonijiet partikolari b'dispożizzjonijiet speċifiċi rigward il-protezzjoni ta' dejta personali. Huwa essenzjali li taqraha u taċċettaha qabel ma titlob is-servizz in kwistjoni. Għan u leġittimazzjoni: L-iskop tal-ipproċessar ta ’din id-dejta jkun biss li jagħtuk l-informazzjoni jew is-servizzi li titlob mingħandna.

Soċjali Networking

Preżenza fin-netwerks: AB Internet Networks 2008 SL għandha profili fuq uħud min-netwerks soċjali ewlenin fuq l-Internet. Għan u leġittimazzjoni: It-trattament li AB Internet Networks 2008 SL se jwettaq bid-dejta f'kull waħda min-netwerks imsemmija hawn fuq se jkun, l-iktar, dak li n-netwerk soċjali jippermetti għall-profili korporattivi. Għalhekk, AB Internet Networks 2008 SL tista 'tinforma, meta l-liġi ma tipprojbixxixha, is-segwaċi tagħha bi kwalunkwe mezz li n-netwerk soċjali jippermetti dwar l-attivitajiet, il-preżentazzjonijiet, l-offerti tagħha, kif ukoll jipprovdi servizz tal-konsumatur personalizzat. Estrazzjoni tad-dejta: Fl-ebda każ AB Internet Networks 2008 SL ma joħroġ dejta minn netwerks soċjali, sakemm il-kunsens tal-utent ma jinkisibx espressament u espressament biex jagħmel dan. Drittijiet: Meta, minħabba n-natura stess tan-netwerks soċjali, l-eżerċizzju effettiv tad-drittijiet tal-protezzjoni tad-dejta tal-follower huwa suġġett għall-modifika tal-profil personali ta 'dan, AB Internet Networks 2008 SL jgħinek u jagħtik parir għal dak il-għan sal-punt tal-possibbiltajiet tagħha.

Proċessuri barra l-UE

Email. Servizz tal-email AB Internet Networks 2008 SL huwa pprovdut permezz tas-servizzi Sendgrid. Netwerks soċjali. AB Internet Networks 2008 SL jagħmel użu min-netwerks soċjali Amerikani YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Flipboard li lilhom isir trasferiment internazzjonali ta ’dejta, ta’ natura analitika u teknika fir-rigward tal-websajt li tkun fuq is-servers tagħha fil- li AB Internet Networks 2008 SL tittratta d-dejta li, permezz tagħhom, utenti, abbonati jew navigaturi jwasslu lid-ditta AB Internet Networks 2008 SL jew jaqsmu magħha. Fornituri tal-ħlas. Sabiex tkun tista 'tħallas PayPal o Stripe, AB Internet Networks 2008 SL jibgħat id-dejta strettament meħtieġa ta 'dawk lil dawn il-proċessuri tal-ħlas għall-ħruġ tat-talba għall-ħlas korrispondenti. L-informazzjoni tiegħek hija protetta skont il-politika tal-privatezza u l-cookies tagħna. Billi tattiva abbonament jew tipprovdi l-informazzjoni tal-ħlas tiegħek, tifhem u taċċetta l-politika tal-privatezza u l-cookies tagħna. Dejjem ikollok id-dritt għall-aċċess, rettifika, tħassir, limitazzjoni, portabbiltà u tinsa tad-dejta tiegħek. Mill-mument li tirreġistra bħala utent fuq din il-websajt, AB Internet Networks 2008 SL għandha aċċess għal: Username u email, indirizz IP, indirizz postali, ID / CIF u informazzjoni dwar il-ħlas. Fi kwalunkwe każ, AB Internet Networks 2008 SL jirriżerva d-dritt li jimmodifika, fi kwalunkwe ħin u mingħajr avviż minn qabel, iżda jinforma, il-preżentazzjoni u l-konfigurazzjoni tal-websajt bħala dan l-avviż legali.

Impenji u obbligi mal-utenti tagħna

L-aċċess u / jew l-użu ta ’din il-websajt jattribwixxi lil min iwettaqha l-kundizzjoni ta’ utent, li jaċċetta, minn dan il-mument, kompletament u mingħajr riserva, dan l-avviż legali fir-rigward ta ’ċerti servizzi u kontenut tal-websajt. Fl-użu ta 'din il-websajt, l-utent jaqbel li ma jwettaq l-ebda kondotta li tista' tagħmel ħsara lill-immaġni, l-interessi u d-drittijiet ta 'AB Internet Networks 2008 SL jew partijiet terzi jew li tista' tagħmel ħsara, tiddiżattiva jew tgħabbi żżejjed il-portal jew tipprevjeni, fi kwalunkwe każ , l-użu normali tal-web.

Politika ta 'privatezza

Il-politika tal-privatezza tagħna tiddeskrivi kif niġbru, naħżnu jew nużaw l-informazzjoni li niġbru permezz tas-servizzi jew il-paġni differenti disponibbli f'dan is-sit. Huwa importanti li tifhem liema informazzjoni niġbru u kif nużawha peress li l-aċċess għal dan is-sit jimplika l-aċċettazzjoni tal-politika tal-privatezza tagħna.

cookies

Aċċess għalih jista 'jinvolvi l-użu ta' cookies. Il - cookies Huma ammonti żgħar ta’ informazzjoni li huma maħżuna fil-browser użat minn kull utent sabiex is-server jiftakar ċerta informazzjoni li tista’ tintuża aktar tard. Din l-informazzjoni tippermettilek li tkun identifikat bħala utent speċifiku u tippermettilek issalva l-preferenzi personali tiegħek, kif ukoll informazzjoni teknika bħal żjarat speċifiċi jew paġni li żżur. Dawk l-utenti li ma jixtiequx jirċievu cookies jew trid tkun infurmat qabel ma jinħażnu fuq il-kompjuter tiegħek, tista' tissettja l-browser tiegħek kif xieraq. Ħafna mill-browsers tal-lum jippermettu l-ġestjoni ta cookies fi 3 modi differenti:

 1. il cookies huma qatt ma jiġu aċċettati.
 2. Il-browser jistaqsi lill-utent jekk għandux jaċċetta kull wieħed cookie.
 3. il cookies huma dejjem aċċettati.

Il-browser jista 'jinkludi wkoll il-ħila li tispeċifika aħjar liema cookiesgħandhom jiġu aċċettati u liema le. Speċifikament, l-utent jista 'normalment jaċċetta kwalunkwe waħda mill-għażliet li ġejjin:

 1. tiċħad il cookies ta 'ċerti oqsma;
 2. tiċħad il cookies minn partijiet terzi;
 3. taċċetta cookies bħala mhux persistenti (jitneħħew meta l-browser jingħalaq);
 4. ħalli s-server joħloq cookies għal dominju differenti.

DART-cookie

 • Google, bħala fornitur imsieħeb, juża cookies biex iservi reklami fuq il-web.
 • Tista 'tiddiżattiva l-użu tal-cookie DART mis-sistema tar-riklami tal-Google billi taċċessa l- Ċentru tal-privatezza tal-Google.

Barra minn hekk, il-browsers jistgħu wkoll jippermettu lill-utenti jaraw u jħassru cookies individwalment. Għandek aktar informazzjoni dwar il- cookies fi: Wikipedija

web Beacons

Dan is-sit jista 'wkoll jospita Beacons tal-web (magħruf ukoll bħala bugs tal-web). Il Beacons tal-web ġeneralment huma stampi żgħar ta 'pixel wieħed b'pixel wieħed, viżibbli jew inviżibbli, imqiegħda fil-kodiċi tas-sors tal-paġni tal-web ta' sit. Il Beacons tal-web iservu u jintużaw b'mod simili għal cookies. Barra minn hekk, l Beacons tal-web Normalment jintużaw biex ikejlu t-traffiku tal-utenti li jżuru paġna tal-web u biex ikunu jistgħu jiksbu mudell tal-utenti ta 'sit. Għandek aktar informazzjoni dwar il- Beacons tal-web fi: Wikipedija

Partijiet terzi

F'xi każijiet, aħna naqsmu informazzjoni anonima jew aggregata dwar viżitaturi għal dan is-sit ma 'partijiet terzi bħal min jirreklama, sponsors, jew awdituri għall-iskop uniku li ntejbu s-servizzi tagħna. Dawn il-kompiti kollha tal-ipproċessar se jkunu regolati skont ir-regolamenti legali u d-drittijiet kollha tiegħek f’termini ta’ protezzjoni tad-dejta se jiġu rispettati skont ir-regolamenti attwali. Dan is-sit ikejjel it-traffiku b'soluzzjonijiet differenti li tista' tuża cookies o Beacons tal-web biex tanalizza dak li jiġri fil-paġni tagħna. Bħalissa nużaw is-soluzzjonijiet li ġejjin għall-kejl tat-traffiku ta 'dan is-sit. Tista 'tara aktar informazzjoni dwar il-politika ta' privatezza ta 'kull waħda mis-soluzzjonijiet użati għal dan il-għan:

Dan is-sit jista 'wkoll jospita r-reklamar tiegħu stess, affiljati, jew netwerks ta' reklamar tiegħu. Dan ir-reklamar jintwera minn servers ta 'reklamar li jużaw ukoll cookies biex juri kontenut ta' reklamar relatat lill-utenti. Kull wieħed minn dawn is-servers tar-reklamar għandu l-politika ta’ privatezza tiegħu stess, li tista’ tiġi kkonsultata fuq il-paġni web tagħhom stess. Il- cookies Huma fajls maħluqa fil-browser tal-utent biex jirrekordjaw l-attività tagħhom fuq il-Websajt u jippermettu navigazzjoni aktar fluwida u personalizzata.

Cookie isem Skop aktar informazzjoni
Google Analytics __utma __utmb __utmc __utmz Huwa jiġbor informazzjoni anonima dwar in-navigazzjoni tal-utenti permezz tal-websajt sabiex tkun taf l-oriġini taż-żjarat u dejta statistika oħra simili. Bħalissa ma nużawx dawn il-cookies. Ċentru tal-privatezza tal-Google -Google Analytics opt-out plug-in
Google Adsense, Double Click, DART __sena Tiġbor informazzjoni dwar in-navigazzjoni tal-utent biex isservi r-reklamar Politika ta 'privatezza ta' Google Adsense
Automattic, Quantcast u Disqus __qta mc disqus_unique testCookie Huwa jiġbor informazzjoni anonima dwar in-navigazzjoni tal-utenti permezz tal-websajt sabiex tkun taf l-oriġini taż-żjarat u dejta statistika oħra simili. Politika ta 'Privatezza Quantcast
Żid dan __atuvc Il-cookie __atuvc tintuża mis-sistema ta 'qsim soċjali Addthis biex tiżgura li l-utenti jaraw il-kontro tal-qsim soċjali integrat fil-buttuni soċjali tal-websajt aġġornat b'mod korrett. Żid din il-politika ta 'privatezza

Biex tuża din il-Websajt mhux meħtieġ li tinstalla cookies. L-utent jista 'ma jaċċettaxhom jew jikkonfigura l-browser tagħhom biex jimblokkahom u, fejn xieraq, jeliminahom. Hemm ukoll cookies li jikkorrispondu għan-netwerks soċjali użati minn din il-websajt għandhom il-politiki tal-cookies tagħhom stess.

Bħalissa dan is-sit jospita reklami għal:

Responsabbiltà legali għall-kontenut

Is-sit fih testi ppreparati għal skopijiet sempliċement informattivi jew informattivi li jistgħu ma jirriflettux l-istat attwali tal-leġiżlazzjoni jew il-ġurisprudenza u li jirreferu għal sitwazzjonijiet ġenerali, u għalhekk il-kontenut tiegħu qatt ma jista ’jiġi applikat mill-utent għal każijiet speċifiċi. L-opinjonijiet espressi fihom mhux neċessarjament jirriflettu l-opinjonijiet ta 'AB Internet Networks 2008 SL. Il-kontenut tal-artikli ppubblikati fuq is-sit ma jistax jitqies, fi kwalunkwe każ, bħala sostitut għal parir legali. L-utent m'għandux jaġixxi fuq il-bażi ta 'l-informazzjoni li tinsab fis-sit mingħajr ma l-ewwel jirrikorri għall-parir professjonali korrispondenti.

Drittijiet ta 'proprjetà intellettwali u industrijali

Permezz ta ’dawn il-Kundizzjonijiet Ġenerali, l-ebda drittijiet ta’ proprjetà intellettwali jew industrijali ma huma ttrasferiti għall-portal jew għal xi wieħed mill-elementi komponenti tiegħu, ir-riproduzzjoni, trasformazzjoni, distribuzzjoni, komunikazzjoni pubblika, tqegħid għad-dispożizzjoni tal-pubbliku, estrazzjoni, użu mill-ġdid, li huwa espressament ipprojbit lill-Utent. (b) trażmissjoni jew użu ta 'kwalunkwe natura, bi kwalunkwe mezz jew proċedura, ta' kwalunkwe wieħed minnhom, ħlief f'każijiet fejn huwa legalment permess jew awtorizzat mid - detentur tad - drittijiet korrispondenti. L-utent jaf u jaċċetta li l-websajt kollha, li fiha mingħajr karattru eżawrjenti t-test, stampi, disinni, softwer, kontenut (inklużi l-istruttura, l-għażla, l-arranġament u l-preżentazzjoni tal-istess), materjal awdjoviżiv u grafika, hija protetta minn trademarks, drittijiet tal-awtur u drittijiet leġittimi oħra rreġistrati, skond it-trattati internazzjonali li tagħhom Spanja hija parti u drittijiet oħra tal-proprjetà u liġijiet ta 'Spanja. Fil-każ li utent jew parti terza tikkunsidra li kien hemm ksur tad-drittijiet leġittimi tal-proprjetà intellettwali tagħhom minħabba l-introduzzjoni ta 'ċertu kontenut fuq is-sit, huma għandhom jinnotifikaw lil AB Internet Networks 2008 SL bl-imsemmija ċirkostanza, u jindikaw:

 • Dejta personali tad-detentur tal-parti interessata tad-drittijiet allegatament miksura, jew tindika r-rappreżentazzjoni li taġixxi f'każ li t-talba tiġi ppreżentata minn terza persuna barra l-parti interessata.

Indika l-kontenut protett mid-drittijiet tal-proprjetà intellettwali u l-post tagħhom fis-sit, l-akkreditazzjoni tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali indikati u dikjarazzjoni espressa li fiha l-parti interessata hija responsabbli għall-veraċità tal-informazzjoni pprovduta fin-notifika.

Regolamenti u soluzzjoni ta 'kunflitti

Il-kundizzjonijiet preżenti tal-użu tas-sit huma rregolati f'kull wieħed mill-estremi tiegħu mil-liġi Spanjola. Il-lingwa tal-kitba u l-interpretazzjoni ta 'dan l-avviż legali hija l-Ispanjol. Dan l-avviż legali mhux se jiġi ppreżentat individwalment għal kull utent iżda se jibqa 'aċċessibbli permezz tal-Internet fuq il-web. L-utenti jistgħu jissottomettu lis-Sistema ta ’Arbitraġġ tal-Konsumatur li minnha AB Internet Networks 2008 SL tkun parti biex issolvi kwalunkwe kontroversja jew talba derivata minn dan it-test jew minn kwalunkwe attività ta’ AB Internet Networks 2008 SL, ħlief biex issolvi dawk il-kunflitti li jikkawżaw l-iżvilupp ta ’ attività li teħtieġ sħubija, f’liema każ l-utent għandu jmur għand il-korp korrispondenti tal-assoċjazzjoni tal-avukati xierqa. Utenti li għandhom l-istatus ta 'konsumaturi jew utenti kif definiti mir-regolamenti Spanjoli u jirrisjedu fl-Unjoni Ewropea, jekk kellhom problema b'xiri onlajn magħmul lil AB Internet Networks 2008 SL, biex jippruvaw jilħqu ftehim barra mill-qorti tista 'tmur Pjattaforma onlajn għar-Riżoluzzjoni tat-Tilwim, maħluqa mill - Unjoni Ewropea u żviluppata mill - Kummissjoni Ewropea taħt Ir-Regolament (UE) 524/2013. Sakemm l-utent ma jkunx konsumatur jew utent, u meta ma jkun hemm l-ebda regola li tobbliga mod ieħor, il-partijiet jaqblu li jissottomettu lill-Qrati u t-Tribunali tal-kapitali ta ’Madrid, peress li dan huwa l-post tal-konklużjoni tal-kuntratt, u b’mod espress jirrinunzjaw għal kwalunkwe ieħor ġurisdizzjoni li tista 'tikkorrispondi għalihom.

Dak li nistennew mill-utenti

L-aċċess u / jew l-użu ta 'dan għal kull min iwettaq il-kundizzjoni ta' Utent, jaċċetta, minn dan il-mument, kompletament u mingħajr riserva, dan l-avviż legali, kif ukoll il-kundizzjonijiet partikolari li, fejn xieraq, jikkumplimentawh, f'relazzjoni ma 'ċerti servizzi u l-kontenut tal-portal. L-utent huwa infurmat, u jaċċetta, li l-aċċess għal din il-websajt ma jimplika, bl-ebda mod, il-bidu ta 'relazzjoni kummerċjali ma' AB Internet Networks 2008 SL. B'dan il-mod, l-utent jaqbel li juża l-websajt, is-servizzi u l-kontenut tiegħu mingħajr ma jikser il-leġiżlazzjoni attwali, il-bona fede u l-ordni pubblika. L-użu tal-websajt għal skopijiet illeċiti jew ta 'ħsara, jew li, b'xi mod, jista' jikkawża ħsara jew jimpedixxi l-funzjonament normali tal-websajt huwa pprojbit. Rigward il-kontenut ta 'din il-websajt, huwa pprojbit:

 • Ir-riproduzzjoni, distribuzzjoni jew modifika tagħha, kollha kemm huma jew parzjalment, sakemm ma jkollhiex l-awtorizzazzjoni tas-sidien leġittimi tagħha.
 • Kwalunkwe ksur tad-drittijiet tal-fornitur jew tas-sidien leġittimi.
 • L-użu tagħha għal skopijiet kummerċjali jew ta ’reklamar.

Rabtiet Esterni

Il-paġni tal-websajt jipprovdu links għal websajts oħra u kontenut li huma proprjetà ta 'partijiet terzi, manifatturi jew fornituri. L-iskop uniku tal-links huwa li jipprovdi lill-Utent bil-possibbiltà li jaċċessa l-imsemmija links u jkun jaf il-prodotti tagħna, għalkemm AB Internet Networks 2008 SL mhu responsabbli f'ebda każ għar-riżultati li jistgħu jinkisbu mill-utent billi jaċċessa l-imsemmija links. L-utent li beħsiebu jistabbilixxi kwalunkwe apparat ta 'kollegament tekniku mill-websajt tiegħu għall-portal għandu jikseb l-awtorizzazzjoni bil-miktub minn qabel ta' AB Internet Networks 2008 SL. L-istabbiliment tal-link ma jimplika fl-ebda każ l-eżistenza ta ’relazzjonijiet bejn AB Internet Networks 2008 SL u s-sid tas-sit fejn hija stabbilita l-link, u lanqas l-aċċettazzjoni jew l-approvazzjoni minn AB Internet Networks 2008 SL tal-kontenut jew servizzi tagħha.

Remarketing

Il-funzjoni ta ' remarketing jew minn udjenzi simili ta 'AdWords jippermettulna nilħqu nies li qabel żaru l-websajt tagħna u ngħinuhom ilestu l-proċess tal-bejgħ tagħhom. Bħala utent, meta tidħol fil-websajt tagħna, aħna ninstallaw cookie ta 'remarketing (tista' tkun minn Google Adwords, Criteo jew servizzi oħra li joffru remarketing).

 • Din il-cookie taħżen informazzjoni għall-viżitaturi, bħall-prodotti li żaru jew jekk abbandunawx il-shopping cart.
 • Meta l-viżitatur jitlaq mill-websajt tagħna, il-cookie tar-remarketing tkompli fil-browser tagħhom.

Kundizzjonijiet oħra ta 'użu ta' din il-websajt

L-utent jaqbel li jagħmel użu diliġenti tal-websajt u s-servizzi aċċessibbli minnha, f'konformità sħiħa mal-Liġi, drawwiet tajba u dan l-avviż legali. Bl-istess mod, tintrabat, sakemm ma tkunx awtorizzata minn qabel, espressament u bil-miktub ta 'AB Internet Networks 2008 SL biex tuża l-informazzjoni li tinsab fil-websajt, esklussivament għall-informazzjoni tiegħek, billi ma tkunx tista' twettaq direttament jew indirettament sfruttament kummerċjali tal-kontenut li għalih tkun aċċess. Dan is-sit jaħżen fajl tad-dejta relatat mal-kummenti mibgħuta lil dan is-sit. Tista 'teżerċita d-drittijiet tiegħek ta' aċċess, rettifika, kanċellazzjoni jew oppożizzjoni billi tibgħat email lill-indirizz contact (at) actualityblog (dot) com. Dan is-sit, l-oqsma assoċjati u s-sjieda tal-kontenut jappartjenu lil AB Internet Networks 2008 SL. Dan il-websajt fih hyperlinks li jwasslu għal websajts oħra ġestiti minn partijiet terzi barra l-organizzazzjoni tagħna. AB Internet Networks 2008 SL ma tiggarantix u lanqas ma hija responsabbli għall-kontenut li jinġabar fuq il-paġni tal-web imsemmija. Sakemm awtorizzazzjoni espressa, minn qabel u bil-miktub ta ’AB Internet Networks 2008 SL, riproduzzjoni, ħlief għal użu privat, trasformazzjoni, u b’mod ġenerali kwalunkwe forma oħra ta’ sfruttament, bi kwalunkwe proċedura, tal-kontenut kollu jew parti minnu ta ’din il-websajt. Huwa strettament projbit li twettaq, mingħajr il-kunsens minn qabel ta 'AB Internet Networks 2008 SL, kwalunkwe manipulazzjoni jew alterazzjoni ta' din il-websajt. Konsegwentement, AB Internet Networks 2008 SL tassumi kwalunkwe responsabbiltà derivata, jew li tista 'toħroġ, mill-alterazzjoni jew manipulazzjoni msemmija minn partijiet terzi.

Eżerċizzju tad-drittijiet ARCO

Tista 'teżerċita, fir-rigward tad-dejta miġbura, id-drittijiet rikonoxxuti fil-Liġi Organika 15/1999, ta' aċċess, rettifika jew kanċellament ta 'dejta u oppożizzjoni. Għal din ir-raġuni, ninfurmak li tista 'teżerċita dawn id-drittijiet permezz ta' talba bil-miktub u ffirmata li tista 'tibgħat, flimkien ma' fotokopja tal-ID tiegħek jew dokument ta 'identifikazzjoni ekwivalenti, fl-indirizz postali ta' AB Internet Networks 2008 SL jew bl-email, mehmuża fotokopja tal-ID lil: ikkuntattja (fi) actualityblog (dot) com. Qabel 10 ijiem inwieġbu għat-talba tiegħek biex nikkonfermaw l-eżekuzzjoni tad-dritt li tlabt biex teżerċita.

Esklużjoni tal-garanziji u r-responsabbiltà

AB Internet Networks 2008 SL ma tagħti l-ebda garanzija u lanqas ma hija responsabbli, fi kwalunkwe każ, għal danni ta 'kwalunkwe natura li jistgħu jkunu kkawżati minn:

 • In-nuqqas ta 'disponibbiltà, manutenzjoni u tħaddim effettiv tal-websajt jew is-servizzi u l-kontenut tiegħu;
 • L-eżistenza ta 'viruses, programmi malizzjużi jew ta' ħsara fil-kontenut;
 • L-użu illegali, negliġenti, frodulenti jew kuntrarju ta 'dan l-Avviż Legali;
 • In-nuqqas ta ’legalità, kwalità, affidabbiltà, utilità u disponibbiltà tas-servizzi pprovduti minn partijiet terzi u disponibbli għall-utenti fuq il-websajt.

AB Internet Networks 2008 SL mhix responsabbli taħt l-ebda ċirkostanza għal danni li jistgħu jirriżultaw mill-użu illegali jew mhux xieraq ta 'din il-websajt.

Pjattaforma Ewropea għas-soluzzjoni onlajn tat-tilwim

Il-Kummissjoni Ewropea tipprovdi pjattaforma onlajn għas-soluzzjoni tat-tilwim li hija disponibbli fil-link li ġej: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Il-konsumaturi jkunu jistgħu jissottomettu t-talbiet tagħhom permezz tal-pjattaforma onlajn għas-soluzzjoni tat-tilwim

Liġi Applikabbli u Ġurisdizzjoni

B'mod ġenerali, ir-relazzjonijiet bejn AB Internet Networks 2008 SL u l-utenti tas-servizzi telematiċi tagħha, preżenti f'dan il-websajt, huma soġġetti għal-leġiżlazzjoni u l-ġurisdizzjoni Spanjola.

Dejjem inkunu nistgħu nilħquhom: Il-kuntatt tagħna

Fil-każ li xi utent ikollu xi mistoqsijiet dwar dawn il-kundizzjonijiet legali jew xi kumment dwar il-portal, jekk jogħġbok mur ikkuntattja (fi) actualblog (dot) com. Il-politika tal-privatezza tagħna tiddeskrivi kif niġbru, naħżnu jew nużaw l-informazzjoni li niġbru permezz tas-servizzi jew il-paġni differenti disponibbli f'dan is-sit. Huwa importanti li tifhem liema informazzjoni niġbru u kif nużawha peress li l-aċċess għal dan is-sit jimplika l-aċċettazzjoni tal-politika tal-privatezza tagħna.

Aċċettazzjoni u kunsens

L-utent jiddikjara li ġie infurmat bil-kundizzjonijiet dwar il-protezzjoni ta ’dejta personali, billi aċċetta u jagħti l-kunsens għat-trattament tagħha minn AB Internet Networks 2008 SL, bil-mod u għall-għanijiet indikati f’din il-politika ta’ privatezza.

Il-posta kummerċjali

Skond il-leġislazzjoni kurrenti, AB Internet Networks 2008 SL ma jwettaqx prattiċi SPAM, għalhekk ma jibgħatx emails kummerċjali li ma ġewx mitluba jew awtorizzati minn qabel mill-utent. Konsegwentement, f'kull waħda mill-formoli fuq il-web, l-Utent għandu l-possibbiltà li jagħti l-kunsens espress tiegħu biex jirċievi l-Newsletter / bullettin tagħna, irrispettivament mill-informazzjoni kummerċjali mitluba puntwalment.