एना एल।

जब म पत्रकार भएको थिएँ जब म सानो थिएँ, म मात्र यात्रा, प्रेरित परिदृश्य, चलन, संस्कृति, फरक संगीत द्वारा प्रेरित थियो। यात्राको साथ लेख्न समय बित्दै जाँदा मैले त्यो आधा सपना हासिल गरें। र यो त्यो हो कि पढ्ने, र मेरो केसमा भनिरहेको छ, के अन्य स्थानहरू जस्तो छन् त्यहाँ हुनुको एक तरीका हो।