Absolut रोम

रोमको बारेमा सबै, युरोप र विश्वमा सब भन्दा महत्त्वपूर्ण पर्यटन शहरहरू मध्ये एक हो।

अब्सोलट रोमाले October० लेखहरू अक्टोबर २०१ 60 देखि लेखेका छन्