सुसाना Godoy

म सानो भएकोले म स्पष्ट थिएँ कि मेरो कुरा एक शिक्षक हुनुपर्ने थियो। भाषाहरू सँधै मेरो शक्ति भएको छ, किनकि अर्को महान सपनाहरू छन् र छ, विश्वव्यापी यात्रा गर्ने। किनभने ग्रहको विभिन्न भागहरू जान्नका लागि धन्यवाद, हामी सीमा शुल्क, व्यक्तिहरू र आफैंको बारेमा बढि जान्ने प्रबन्ध गर्छौं। यात्रा मा लगानी हाम्रो अधिकतम समय बनाउँदैछ!

सुसाना गोडॉयले जून २०१ 232 देखि २२2017 लेख लेखेका छन्