Absolut रूस

के तपाई रसियाको यात्रा गर्न चाहानुहुन्छ र तपाई आफ्नो यात्रा व्यवस्थित गर्न जानकारी खोज्दै हुनुहुन्छ? ठीक छ, यहाँ तपाईंसँग रूसमा हराउन नसक्ने गन्तव्यहरू जान्नुपर्ने सबै कुरा छन्।

अब्सोलुत रसियाले अक्टोबर २०१ since देखि १ 165 लेख लेखेका छन्