ਪ੍ਰਚਾਰ

ਉਹ ਲੇਲੇਫਾਈ ਗੁਆਂ. ਵਿਚ ਇਕ ਕਰੇਨ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਉਹ ਕੁਝ ਅਧੂਰੇ ਫਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਕਰੇਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ. ਉਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ…

ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ ਵਿੱਚ ਵੇਸਵਾਗਮਨੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਬਾਦਲੋਨਾ ਵਿੱਚ ਬੈਰੀਓ ਡੇ ਲਾ ਮੀਰਾ

ਬਾਰਡੋਲੋਨਾ ਵਿੱਚ ਵੇਸਵਾਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਧੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਬਾਦਲੋਨਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ...

ਬਡੋਨਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਥਾਂਵਾਂ

ਬਾਦਲੋਨਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਲੁਭਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਕੈਟਾਲੋਨੀਆ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਨ ...