reklama

Mit Apollina

Jednym z najważniejszych mitów świata klasycznego był mit o Apollinie, który opowiadał o bogu-wojowniku...

Mit Amazonek

W powszechnym mniemaniu Amazonki były odważnymi i zaciekłymi wojownikami, którzy walczyli w Persji lub starożytnej Grecji...