د کاناډا دود او دستور

که تاسو په کاناډا کې ژوند کولو پلان لرئ یا اوږد وخت مصرف کړئ ، تاسو باید پوه شئ چې کاناډایان د مختلف نسلونو نسل دي ...