ابسولوټ بادیلونا

هرڅه چې تاسو ورته اړتیا لرئ د بادالونا او د هغې ټولو کونجونو او کششونو څخه خوند واخلئ.