රුසියානු බෝනික්කා වන මැට්රියෝෂ්කාගේ ඉතිහාසය

රුසියාවේ සංචාරයකින් පසු අපට ගෙදර ගෙන යා හැකි වඩාත් සාමාන්‍ය සිහිවටනය කුමක්දැයි අප අපෙන්ම අසාගතහොත්, ...

publicidad

ඩ්‍රැක්මා, යුරෝවට පෙර ග්‍රීක මුදල්

ඔබ ඩ්‍රැක්මා ගැන අසා තිබේද? ඔබ එසේ කරන බව සහතිකයි, විශේෂයෙන් ඔබ වයස අවුරුදු 30 ට වැඩි නම් සහ ඔබ යුරෝපයේ ජීවත් වේ නම්….

ගුවන් යානයක කළු පෙට්ටිය

ඕස්ට්‍රේලියානු විද්‍යාත්මක හා තාක්ෂණික නව නිපැයුම්

ලෝකයේ වෙනත් රටවල සොයාගත් තරම් ඕස්ට්‍රේලියානු විද්‍යාත්මක හා තාක්‍ෂණික නව නිපැයුම් නොමැත. හේතුව සරලයි: ...