ළමයින් නොමැති හෝටල් ලක්ෂණ

දරුවන් නොමැති හෝටල්වල ලක්ෂණ

මීට වසර කිහිපයකට පෙර සිට, එම 'වැඩිහිටියන්ට පමණක්' හෝටල්වල ප්‍රවණතාවය ව්‍යාප්ත වී තිබේ. මෙයින් ඇඟවෙන්නේ ඔවුන් පමණක් වනු ඇති බවයි ...

publicidad

දුම් පානය කරන කාමර සහිත ඇම්ස්ටර්ඩෑම් හෝටල්

සියලුම ලන්දේසි හෝටල්වල දුම්පානය තහනම් වුවද සමහරු එයට ඉඩ දීමට තීරණය කරති. සමහරු ඒ ගැන විවෘතව සිටිති, නමුත් තවත් අය ...

ලාභ හෝටල් සැන් ජුවාන් ඩි ලොස් මොරෝස්

සැන් ජුවාන් ලෙස පොදුවේ හැඳින්වෙන සැන් ජුවාන් ඩි ලොස් මොරොස්, ගුරිකෝ ප්‍රාන්තයේ අගනුවර වන අතර එය සිව්වන විශාලතම ...