පොපයාන්ගේ සංස්කෘතික හා වාස්තු විද්‍යාත්මක සම්ප්‍රදාය

ලතින් ඇමරිකාවේ අපූරු ගමනාන්ත ඇති අතර කොලොම්බියාව හොඳම ස්ථාන කිහිපයක් සංකේන්ද්‍රණය කරයි. උදාහරණයක් ලෙස, පොපයාන්, වඩාත්ම ...

ඩ්‍රැක්මා, යුරෝවට පෙර ග්‍රීක මුදල්

ඔබ ඩ්‍රැක්මා ගැන අසා තිබේද? ඔබ එසේ කරන බව සහතිකයි, විශේෂයෙන් ඔබ වයස අවුරුදු 30 ට වැඩි නම් සහ ඔබ යුරෝපයේ ජීවත් වේ නම්….