ගුවන් යානයක කළු පෙට්ටිය

ඕස්ට්‍රේලියානු විද්‍යාත්මක හා තාක්ෂණික නව නිපැයුම්

ලෝකයේ වෙනත් රටවල සොයාගත් තරම් ඕස්ට්‍රේලියානු විද්‍යාත්මක හා තාක්‍ෂණික නව නිපැයුම් නොමැත. හේතුව සරලයි: ...

publicidad

ඕස්ට්‍රේලියානුවන් එකිනෙකාට ආචාර කරන ආකාරය දැන ගැනීම

ඔබගේ ඊළඟ නිවාඩුවේදී ඔබට ඕස්ට්‍රේලියාවට සංචාරයක් කිරීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මේ රටේ අධ්‍යාපනය ලැබීමට කැමති නම්, ...

ආචී රෝස් ජින්

ඕස්ට්‍රේලියානු බීම

සෑම වසරකම දහස් ගණනක් සංචාරකයින් ඕස්ට්‍රේලියාවට පැමිණ දිවයින මහාද්වීපය සොයා ගැනීමටත් ඕස්ට්‍රේලියානු ජීවන රටාව භුක්ති විඳීමටත් පැමිණේ. ඒ…

emu australia

ඕස්ට්‍රේලියාවේ සත්ත්ව විශේෂය අද්විතීයයි

ඕස්ට්‍රේලියාව මෙතරම් සිත් ඇදගන්නා රටක් බවට පත්කිරීමට බොහෝ හේතු වලින් එකක් වන්නේ එහි ඇති ස්වාභාවික ධනයයි. සත්ත්ව විශේෂ ...

රොඩ් ලාවර්

සුප්‍රසිද්ධ ඕස්ට්‍රේලියානු ටෙනිස් ක්‍රීඩකයින්

වඩාත් ප්‍රසිද්ධ ඕස්ට්‍රේලියානු ටෙනිස් ක්‍රීඩකයින් තම රට ජාවාරම් ක්‍රීඩාවේ විශාල බලයක් බවට පත් කර තිබේ. තොරව…