isabel

Kubva pandakatanga kufamba kukoreji, ndinoda kugovana zvandaisangana nazvo kubatsira vamwe vafambi kuwana kurudziro yerwendo irworwo rwusingakanganwike. Francis Bacon aigara achitaura kuti "Kufamba chikamu chedzidzo muhudiki uye chikamu chezviitiko mukukwegura" uye mukana wese wandinowana wekufamba, ndinobvumirana zvakanyanya namashoko ake. Kufamba kunovhura pfungwa uye kunopa mweya. Iko kurota, iko kudzidza, kuri kurarama zvakasarudzika zviitiko. Iko kunonzwa kuti hakuna nyika dzisingazivikanwe uye kugara uchifungisisa nyika nechitarisiko chitsva nguva imwe neimwe. Icho chiitiko chinotanga nedanho rekutanga uye kuona kuti rwendo rwakanakisa rwehupenyu hwako rwuchiri kuuya.