dadweynaha

Waxa lagu sameeyo Marrakech

Kahor intaadan ka hadlin waxa lagu sameeyo Marrakech, waa lagama maarmaan inaad racfaan ka qaadato dareenkaaga. Sababtoo ah booqashada magaalada Waqooyiga Afrika waa...