Absolut Perú

Macluumaadka ugu fiican ee ku saabsan Peru. Wax walba oo lagu ogaanayo waxa lagu booqanayo Peru iyo sida looga faa'iideysan karo safarkaaga.