Njoftim juridik

Ne përdorim cookie për të personalizuar përmbajtjen, reklamat dhe për të analizuar trafikun tonë. Ne gjithashtu ndajmë informacione në lidhje me përdorimin tuaj të faqes sonë me partnerët tanë të reklamave dhe analitikës, të cilët mund ta kombinojnë atë me informacione të tjera që ju u keni dhënë atyre ose që ata kanë mbledhur nga përdorimi juaj i shërbimeve të tyre. Përveç kësaj, ne shpjegojmë se si Google do të përdorë informacionin tuaj personal kur jepni pëlqimin tuaj, informacion që mund t'i konsultoni përmes Kushtet e përdorimit dhe privatësia e Google.

Absolut Viajes e vë në dispozicion për ju nëpërmjet faqes së internetit https://www.absolutviajes.com/ këtë politikë të privatësisë për t'ju informuar në detaje se si i trajtojmë të dhënat tuaja personale dhe mbrojmë privatësinë tuaj dhe informacionin që na jepni. Nëse do të bëhen ndryshime në të në të ardhmen, ne do t'ju informojmë nëpërmjet faqes së internetit ose nëpërmjet mjeteve të tjera në mënyrë që të mund të mësoni rreth kushteve të reja të privatësisë të prezantuara.

Në përputhje me Rregulloren (BE) 2016/679, Ligjin për Mbrojtjen e Përgjithshme të të Dhënave dhe Organike 3/2018, datë 5 dhjetor, Mbrojtja e të Dhënave Personale dhe garantimi i të drejtave dixhitale, ju informojmë për sa më poshtë:

Pronari i faqes në internet

Absolut Viajes i përket rrjetit portal Blog Lajme, në pronësi të kompanisë Rrjetet e Internetit AB 2008 SL, CIF: B85537785, me adresë në C/Mirasierra 14-1 2º B, 28410 Manzanares el Real, Spanjë. Ata mund të kontaktojnë në:

 • tha adresa postare
 • emailin kontakt (Në) blog (Pikë) com
 • telefoni (+34) 902 909 238
 • kjo formë e kontaktit

Mbrojtja e të dhënave personale

Përgjegjës për trajtimin

Detajet e kontaktit të personit të ngarkuar: Miguel Ángel Gaton me emailin e kontaktit miguel (at) actualityblog (pikë) com

Të drejtat tuaja për mbrojtjen e të dhënave

Si të ushtroni të drejtat tuaja: Ju mund të dërgoni një komunikim me shkrim në zyrën e regjistruar të AB Internet Networks 2008 SL ose në adresën e postës elektronike të treguar në titullin e këtij njoftimi ligjor, duke përfshirë në të dy rastet një fotokopje të ID tuaj ose një dokument tjetër të ngjashëm identifikimi, për të kërkuar ushtrimin e të drejtat vijuese:

 • E drejta për të kërkuar qasje në të dhënat personale: mund të pyesni AB Internet Networks 2008 SL nëse kjo kompani po trajton të dhënat tuaja.
 • E drejta për të kërkuar korrigjim (në rast se janë të pasakta).
 • E drejta për të kërkuar kufizimin e trajtimit tuaj, në këtë rast ato do të mbahen vetëm nga AB Internet Networks 2008 SL për ushtrimin ose mbrojtjen e pretendimeve.
 • E drejta për të kundërshtuar trajtimin: AB Internet Networks 2008 SL do të ndalojë përpunimin e të dhënave në mënyrën që ju tregoni, përveç nëse për arsye bindëse legjitime ose ushtrimi ose mbrojtja e pretendimeve të mundshme duhet të vazhdojë të përpunohet.
 • E drejta për transportueshmëri të të dhënave: në rast se dëshironi që të dhënat tuaja të përpunohen nga një firmë tjetër, AB Internet Networks 2008 SL do të lehtësojë transportueshmërinë e të dhënave tuaja tek menaxheri i ri.
 • E drejta për fshirjen e të dhënave: dhe përveç urdhëresës ligjore ato do të fshihen pas konfirmimit tuaj.

Modele, formularë dhe më shumë informacion në lidhje me të drejtat tuaja: Faqja zyrtare e Agjencisë Spanjolle për Mbrojtjen e të Dhënave Mundësia e tërheqjes së pëlqimit: Në rast se keni dhënë pëlqimin për ndonjë qëllim specifik, ju keni të drejtë ta tërhiqni atë në çdo kohë, pa ndikuar në ligjshmërinë e trajtimit bazuar në pëlqimin para tërheqjes së tij. Si të ankoheni tek Autoriteti i Kontrollit: Nëse e konsideroni se ka një problem me mënyrën se si AB Internet Networks 2008 SL po trajton të dhënat tuaja, ju mund t'i drejtoni ankesat tuaja tek Menaxheri i Sigurisë i AB Internet Networks 2008 SL (treguar më lart) ose te autoriteti për mbrojtjen e të dhënave që korrespondon, duke qenë Agjencia Spanjolle për Mbrojtjen e të Dhënave, ai i treguar në rastin e Spanjës.

E drejta për tu harruar dhe aksesi në të dhënat tuaja personale

Në çdo kohë, ju do të keni të drejtë të rishikoni, rikuperoni, anonimizoni dhe / ose fshini, tërësisht ose pjesërisht, të dhënat e ruajtura në Uebfaqe. Thjesht duhet të dërgoni një email në contacto@actualidadblog.com dhe ta kërkoni atë.

Ruajtja e të dhënave

Të dhëna të ndara: Të dhënat e ndara do të mbahen pa një periudhë fshirjeje. Të dhënat e pajtimtarëve në burim përmes postës elektronike: Nga momenti kur përdoruesi pajton derisa të çabonohet. Të dhënat e pajtimtarit në gazetën: Nga momenti kur përdoruesi pajton derisa të çabonohet. Të dhënat e përdoruesit të ngarkuara nga AB Internet Networks 2008 SL në faqet dhe profilet në rrjetet sociale: Nga momenti kur përdoruesi ofron pëlqimin e tij derisa ta tërheqë atë.

Siguria sekrete dhe e të dhënave

Rrjetet e Internetit AB AB 2008 SL është e angazhuar për përdorimin e të dhënave, për të respektojnë konfidencialitetin e tyre dhe t'i përdorë ato në përputhje me qëllimin e tyre, si dhe të veprojë në përputhje me detyrimin e tyre për t'i mbajtur dhe përshtatur të gjitha masat për të shmangur ndryshimin, humbjen, trajtimin ose hyrjen e paautorizuar, në përputhje me dispozitat e Dekretit Mbretëror 1720/2007 të 21 Dhjetorit , i cili miraton Rregulloren për zhvillimin e Ligjit Organik 15/1999 të 13 Dhjetorit, për Mbrojtjen e të Dhënave Personale. Ju garantoni që të dhënat personale të siguruara përmes formularëve janë të vërteta, duke qenë të detyruar të komunikoni çdo ndryshim në to. Po kështu, ju garantoni se të gjitha informacionet e dhëna korrespondojnë me situatën tuaj reale, se janë të azhurnuara dhe të sakta. Përveç kësaj, ju duhet të mbani të dhënat tuaja të azhurnuara në çdo kohë, duke qenë përgjegjës vetëm për pasaktësinë ose falsitetin e të dhënave të dhëna dhe për dëmet që mund të shkaktohen nga kjo në AB Internet Networks 2008 SL si pronar i kësaj faqe në internet, ose te palët e treta për shkak të përdorimit të tha.

Shkeljet e sigurisë

Rrjetet e Internetit AB 2008 SL miraton masa të arsyeshme të përshtatshme të sigurisë për të zbuluar ekzistencën e viruseve, sulmet e forcës brutale dhe injeksionet e kodit. Sidoqoftë, duhet të jeni të vetëdijshëm se masat e sigurisë së sistemeve kompjuterike në Internet nuk janë plotësisht të besueshme dhe se, për këtë arsye, AB Internet Networks 2008 SL nuk mund të garantojë mungesën e viruseve ose elementeve të tjerë që mund të shkaktojnë ndryshime në sistemet kompjuterike. (Softuer dhe pajisje) të Përdoruesit ose në dokumentet dhe skedarët e tyre elektronikë që përmbahen në të. Përkundër kësaj, të provoni garantoni sigurinë dhe privatësinë e të dhënave tuaja personale, faqja në internet ka një sistem aktiv të mbikëqyrjes së sigurisë që raporton për secilin aktivitet të përdoruesit dhe shkeljet e mundshme të sigurisë së të dhënave të përdoruesit. Nëse zbulohet ndonjë shkelje, AB Internet Networks 2008 SL merr përsipër të bëjë informoni përdoruesit brenda një periudhe maksimale prej 72 orësh.

Çfarë informacionesh mbledhim nga përdoruesit dhe për çfarë i përdorim ato

Të gjitha produktet dhe shërbimet e ofruara në faqen e internetit i referohen formave të kontaktit, formularëve të komenteve dhe formularëve për regjistrimin e përdoruesve, abonimin në gazetën dhe / ose urdhrat e blerjes. Kjo faqe në internet gjithmonë kërkon pëlqimin paraprak të përdoruesve për të përpunuar të dhënat e tyre personale për qëllimet e treguara. Ju keni të drejtë të revokoni pëlqimin tuaj paraprak në çdo kohë.

Regjistrimi i aktiviteteve të përpunimit të të dhënave

Web dhe hostim:  Uebfaqja ka një kriptim SSL TLS v.1.2 që lejon dërgimin e sigurt të të dhënave personale përmes formave standarde të kontaktit, të vendosura në serverat që AB Internet Networks 2008 SL ka kontraktuar nga Occentus Networks. Të dhënat e mbledhura përmes internetit: Të dhënat personale të mbledhura do t'i nënshtrohen përpunimit të automatizuar dhe do të përfshihen në skedarët përkatës të zotëruar nga AB Internet Networks 2008 SL.

 • Ne do të marrim IP-në tuaj, e cila do të përdoret për të verifikuar origjinën e mesazhit për t'ju ofruar informacion, mbrojtje nga komentet e SPAM dhe për të zbuluar parregullsi të mundshme (për shembull: palët e kundërta të së njëjtës çështje shkruajnë në faqen e internetit nga e njëjta IP), kështu si të dhëna që lidhen me ISP-në tuaj.
 • Po kështu, ju mund të na jepni të dhënat tuaja përmes postës elektronike dhe mjeteve të tjera të komunikimit të treguara në seksionin e kontaktit.

Formulari i reagimit: Në ueb ekziston mundësia që përdoruesit të lënë komente mbi botimet e faqes. Ekziston një cookie që ruan të dhënat e ofruara nga përdoruesi në mënyrë që ata të mos kenë nevojë t'i futin përsëri në çdo vizitë të re dhe gjithashtu adresa e emailit, emri, uebi dhe adresa IP mblidhen brenda. Të dhënat ruhen në serverat e Neteve të Occentus. Regjistrimi i përdoruesit: Nuk lejohen nëse nuk kërkohet shprehimisht. Formulari i blerjes: Për të hyrë në produktet dhe shërbimet e ofruara në dyqanet tona në internet, përdoruesi ka një formë blerjeje në varësi të kushteve të kontraktimit të specifikuara në politikën tonë, ku do të kërkohen informacione për kontakt dhe pagesa. Të dhënat ruhen në serverat e Occentus Networks. Ne mbledhim informacione rreth jush gjatë procesit të blerjes në dyqanin tonë. Ky informacion mund të përfshijë, dhe jo vetëm këtë, emrin tuaj, adresën, postën elektronike, telefonin, detajet e pagesës dhe të tjera të nevojshme për të përpunuar porositë tuaja. Menaxhimi i këtyre të dhënave na lejon që:

 • Ju dërgojmë informacion të rëndësishëm në lidhje me llogarinë / porosinë / shërbimin tuaj.
 • Përgjigjuni kërkesave, ankesave dhe kërkesave tuaja për rimbursim.
 • Procesoni pagesat dhe shmangni transaksionet mashtruese.
 • Konfiguroni dhe menaxhoni llogarinë tuaj, ju japin shërbimin teknik dhe të klientit dhe verifikoni identitetin tuaj.

Për më tepër, ne gjithashtu mund të mbledhim informacionin e mëposhtëm:

 • Vendndodhja dhe të dhënat e trafikut (përfshirë adresën IP dhe shfletuesin) nëse bëni një porosi, ose nëse duhet të vlerësojmë taksat dhe kostot e transportit bazuar në vendndodhjen tuaj.
 • Faqet e produkteve të vizituara dhe përmbajtja e shikuar ndërsa sesioni juaj është aktiv.
 • Komentet tuaja dhe vlerësimet e produkteve nëse vendosni t'i lini ato.
 • Adresa e transportit nëse kërkoni kostot e transportit përpara se të bëni blerjen ndërsa sesioni juaj është aktiv.
 • Biskota thelbësore për të mbajtur nën kontroll përmbajtjen e karrocës tuaj ndërsa seanca juaj është aktive.
 • Email dhe fjalëkalimin e llogarisë tuaj për t'ju lejuar të hyni në llogarinë tuaj, nëse keni një të tillë.
 • Nëse krijoni një llogari, ne ruajmë emrin tuaj, adresën dhe numrin e telefonit, për t'i përdorur ato në porositë tuaja të ardhshme.

Formularët e abonimit në buletin: AB Internet Networks 2008 SL përdor shërbimin e dërgimit të gazetës Sendgrid, Feedburner ose Mailchimp, i cili ruan të dhënat tuaja të postës elektronike, emrin dhe pranimin e pajtimit. Mund të anuloni pajtimin në gazetën në çdo kohë përmes një lidhje specifike të vendosur në fund të çdo dërgesë që merrni Email: Ofruesi ynë i shërbimit të postës elektronike është Sendgrid. Mesazhimi i menjëhershëm:  Rrjetet e Internetit AB AB 2008 SL nuk ofron shërbim përmes mesazheve të çastit, të tilla si WhatsApp, Facebook Messenger ose Line. Ofruesit e shërbimeve të pagesave: Përmes uebit, ju mund të përdorni, përmes lidhjeve, në faqet e internetit të palëve të treta, të tilla si PayPal o Shirit, për të bërë pagesa për shërbimet e ofruara nga AB Internet Networks 2008 SL. Në asnjë moment stafi i AB Internet Networks 2008 SL nuk ka qasje në detajet bankare (për shembull, numrin e kartës së kreditit) që ju u jepni palëve të treta të përmendura.

Përmbajtja e ngulitur nga faqet e tjera të internetit

Artikujt në internet mund të përfshijnë përmbajtje të ngulitur (p.sh. video, imazhe, artikuj, etj.). Përmbajtja e ngulitur nga faqet e tjera të internetit sillet në të njëjtën mënyrë sikur vizitori të ketë vizituar faqen tjetër të internetit. Këto faqe në internet mund të mbledhin të dhëna për ju, të përdorin cookies, të vendosin gjurmimin e palëve të treta dhe të monitorojnë ndërveprimin tuaj me përmbajtjen e ngulitur, duke përfshirë gjurmimin e ndërveprimit tuaj me përmbajtjen e ngulitur nëse keni një llogari ose jeni të lidhur me atë faqe në internet. Shërbime të tjera: Disa shërbime të ofruara përmes faqes së internetit mund të përmbajnë kushte të veçanta me dispozita specifike në lidhje me mbrojtjen e të dhënave personale. Essentialshtë thelbësore ta lexoni dhe pranoni atë përpara se të kërkoni shërbimin në fjalë. Qëllimi dhe legjitimimi: Qëllimi i përpunimit të këtyre të dhënave do të jetë vetëm sigurimi i informacionit ose shërbimeve që ju kërkoni nga ne.

social networking

Prania në rrjete: Rrjetet e Internetit AB 2008 SL ka profile në disa nga rrjetet kryesore sociale në internet. Qëllimi dhe legjitimimi: Trajtimi që AB Internet Networks 2008 SL do të kryejë me të dhënat brenda secilit prej rrjeteve të lartpërmendura do të jetë, më së shumti, ai që rrjeti social u lejon profileve të korporatave. Kështu, AB Internet Networks 2008 SL mund të informojë, kur ligji nuk e ndalon atë, ndjekësit e tij me çdo mjet që rrjeti social lejon për aktivitetet e tij, prezantimet, ofertat, si dhe ofrimin e shërbimit të personalizuar të klientit. Nxjerrja e të dhënave: Në asnjë rast, AB Internet Networks 2008 SL nuk do të nxjerrë të dhëna nga rrjetet sociale, përveç nëse pëlqimi i përdoruesit merret shprehimisht dhe shprehimisht për ta bërë këtë. Të drejtat: Kur, për shkak të vetë natyrës së rrjeteve sociale, ushtrimi efektiv i të drejtave të mbrojtjes së të dhënave të ndjekësit i nënshtrohet modifikimit të profilit personal të kësaj, AB Internet Networks 2008 SL do t'ju ndihmojë dhe këshillojë për këtë qëllim deri në masën të mundësive të saj.

Përpunuesit jashtë BE-së

Email. Shërbimi i postës elektronike AB Internet Networks 2008 SL sigurohet duke përdorur shërbimet Sendgrid. rrjetet sociale. Rrjetet AB të Internetit 2008 SL përdor rrjetet sociale Amerikane YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Flipboard tek të cilët bëhet transferimi ndërkombëtar i të dhënave, i një natyre analitike dhe teknike në lidhje me faqen e internetit në serverat e saj në që AB Internet Networks 2008 SL trajton të dhënat që, përmes tyre, përdoruesit, pajtimtarët ose naviguesit i dorëzojnë firmës AB Internet Networks 2008 SL ose i ndajnë me të. Ofruesit e pagesave. Kështu që ju të mund të paguani përmes PayPal o Shirit, AB Internet Networks 2008 SL do t'u dërgojë këtyre përpunuesve të pagesave të dhënat e domosdoshme për ato për lëshimin e kërkesës përkatëse të pagesës. Informacioni juaj është i mbrojtur në përputhje me politikën tonë të privatësisë dhe cookies. Duke aktivizuar një pajtim ose duke siguruar informacionin tuaj të pagesës, ju e kuptoni dhe pranoni politikën tonë të privatësisë dhe cookies. Ju gjithmonë do të keni të drejtën e hyrjes, korrigjimit, fshirjes, kufizimit, transportueshmërisë dhe harrimit të të dhënave tuaja. Nga momenti që regjistroheni si përdorues në këtë faqe në internet, AB Internet Networks 2008 SL ka qasje në: Emrin e përdoruesit dhe emailin, adresën IP, adresën postare, ID / CIF dhe informacionin e pagesës. Në çdo rast, AB Internet Networks 2008 SL rezervon të drejtën të modifikojë, në çdo kohë dhe pa njoftim paraprak, por duke informuar, prezantimin dhe konfigurimin e faqes në internet siç është ky njoftim ligjor.

Angazhimet dhe detyrimet me përdoruesit tanë

Hyrja dhe / ose përdorimi i kësaj faqe në internet i atribuohet kujtdo që e kryen atë si kusht i përdoruesit, duke pranuar, nga ky moment, plotësisht dhe pa rezerva, këtë njoftim ligjor në lidhje me disa shërbime dhe përmbajtje të faqes në internet. Kur përdor këtë faqe në internet, përdoruesi bie dakord të mos kryejë asnjë sjellje që mund të dëmtojë imazhin, interesat dhe të drejtat e AB Internet Networks 2008 SL ose palëve të treta ose që mund të dëmtojë, çaktivizojë ose mbingarkojë portalin ose të parandalojë, në çdo rast, përdorimi normal i uebit.

Politika e privatësisë

Politika jonë e privatësisë përshkruan se si ne mbledhim, ruajmë ose përdorim informacionin që mbledhim përmes shërbimeve ose faqeve të ndryshme të disponueshme në këtë sit. Importantshtë e rëndësishme që ju të kuptoni se çfarë informacioni ne mbledhim dhe si i përdorim ato pasi që hyrja në këtë faqe nënkupton pranimin e politikës tonë të privatësisë.

Cookies

Hyrja në të mund të përfshijë përdorimin e biskota.  biskota Ato janë sasi të vogla informacioni që ruhen në shfletuesin e përdorur nga çdo përdorues në mënyrë që serveri të kujtojë informacione të caktuara që mund të përdoren më vonë. Ky informacion ju lejon të identifikoheni si një përdorues specifik dhe ju lejon të ruani preferencat tuaja personale, si dhe informacionin teknik si vizitat specifike ose faqet që vizitoni. Ata përdorues që nuk dëshirojnë të marrin biskota ose dëshironi të informoheni përpara se ato të ruhen në kompjuterin tuaj, mund të vendosni shfletuesin tuaj në përputhje me rrethanat. Shumica e shfletuesve të sotëm lejojnë menaxhimin e biskota në 3 mënyra të ndryshme:

 1. biskota ato nuk pranohen asnjëherë.
 2. Shfletuesi e pyet përdoruesin nëse duhet ta pranojë secilin biskotë.
 3. biskota pranohen gjithmonë.

Shfletuesi mund të përfshijë gjithashtu aftësinë për të specifikuar më mirë se çfarë biskotaduhet të pranohen dhe cilat jo. Në mënyrë të veçantë, përdoruesi normalisht mund të pranojë ndonjë nga opsionet e mëposhtme:

 1. refuzojnë biskota të fushave të caktuara;
 2. refuzojnë biskota nga palët e treta;
 3. pranoj biskota si jo këmbëngulës (ato hiqen kur shfletuesi është i mbyllur);
 4. lejoni serverin të krijojë biskota për një fushë tjetër.

Biskota DART

 • Google, si një ofrues partner, përdor cookies për të shërbyer reklama në internet.
 • Ju mund të çaktivizoni përdorimin e cookie DART nga sistemi i reklamave Google duke hyrë në Qendra e privatësisë së Google.

Për më tepër, shfletuesit mund t'i lejojnë përdoruesit të shohin dhe fshijnë biskota individualisht. Ju keni më shumë informacion rreth Cookies në: wikipedia

web Fenerë

Kjo faqe mund të presë gjithashtu fenerë në internet (i njohur edhe si mete në ueb)  fenerë në internet ato zakonisht janë imazhe të vogla prej një pikseli në një piksel, të dukshëm ose të padukshëm, të vendosur brenda kodit burimor të faqeve të internetit të një siti.  fenerë në internet shërbejnë dhe përdoren në një mënyrë të ngjashme me biskota. Përveç kësaj, fenerë në internet Ato zakonisht përdoren për të matur trafikun e përdoruesve që vizitojnë një faqe në internet dhe për të qenë në gjendje të marrin një model të përdoruesve të një faqeje. Ju keni më shumë informacion rreth fenerë në internet në: wikipedia

Palë të treta

Në disa raste, ne ndajmë informacione anonime ose të përmbledhura për vizitorët në këtë faqe me palë të treta si reklamuesit, sponsorët ose auditorët me qëllimin e vetëm për të përmirësuar shërbimet tona. Të gjitha këto detyra përpunimi do të rregullohen sipas rregulloreve ligjore dhe të gjitha të drejtat tuaja në drejtim të mbrojtjes së të dhënave do të respektohen në përputhje me rregulloret aktuale. Kjo faqe mat trafikun me zgjidhje të ndryshme që mund të përdorni biskota o fenerë në internet për të analizuar atë që ndodh në faqet tona. Tani përdorim zgjidhjet e mëposhtme për matjen e trafikut të kësaj faqe. Ju mund të shihni më shumë informacion në lidhje me politikën e privatësisë të secilës prej zgjidhjeve të përdorura për këtë qëllim:

Kjo faqe mund të presë gjithashtu reklamat e saj, bashkëpunëtorët ose rrjetet e reklamave. Kjo reklamë shfaqet nga serverat e reklamave që gjithashtu përdorin biskota për të shfaqur përmbajtjen reklamuese të lidhur me përdoruesit. Secili prej këtyre serverëve të reklamave ka politikën e vet të privatësisë, të cilat mund të konsultohen në faqet e tyre të internetit. Të biskota Ato janë skedarë të krijuar në shfletuesin e përdoruesit për të regjistruar aktivitetin e tyre në Uebfaqe dhe për të lejuar lundrim më të rrjedhshëm dhe të personalizuar.

Cookie emër qëllim më shumë informacion
Google Analytics __utma __utmb __utmc __utmz Ai mbledh informacion anonim për navigimin e përdoruesve përmes faqes në internet në mënyrë që të dijë origjinën e vizitave dhe të dhëna të tjera të ngjashme statistikore. Tani nuk i përdorim këto cookies. Qendra e privatësisë e Google -Plotësim shtesë i Google Analytics
Google Adsense, kliko dy herë, shigjetë __gadet Mbledh informacion në lidhje me kërkimin e përdoruesit për të shërbyer reklamat Politika e privatësisë e Google Adsense
Automatik, Quantcast dhe Disqus __qta mc disqus_unique testCookie Ai mbledh informacion anonim për navigimin e përdoruesve përmes faqes në internet në mënyrë që të dijë origjinën e vizitave dhe të dhëna të tjera të ngjashme statistikore. Politika e privatësisë së Quantcast
Shtesa __atuvc Cookie __atuvc përdoret nga sistemi i ndarjes sociale Addthis për të siguruar që përdoruesit të shohin sportelin e ndarjes sociale të integruar në butonat socialë të faqes së internetit të azhurnuar si duhet. Shtoni këtë politikë të privatësisë

Për të përdorur këtë Uebfaqe nuk është e nevojshme të instaloni biskota. Përdoruesi mund të mos i pranojë ato ose të konfigurojë shfletuesin e tyre për t'i bllokuar dhe, kur është e përshtatshme, t'i eleminojë ato. Ka edhe cookies që korrespondojnë me rrjetet sociale të përdorura nga kjo faqe në internet kanë politikat e tyre të cookie-t.

Aktualisht kjo faqe pret reklama për:

Përgjegjësia ligjore për përmbajtjen

Faqja përmban tekste të përgatitura për qëllime thjesht informuese ose informuese që mund të mos pasqyrojnë gjendjen aktuale të legjislacionit ose jurisprudencës dhe që i referohen situatave të përgjithshme në mënyrë që përmbajtja e saj të mos mund të zbatohet kurrë nga përdoruesi për raste specifike. Opinionet e shprehura në to nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht pikëpamjet e AB Internet Networks 2008 SL. Përmbajtja e artikujve të botuar në sit nuk mund të konsiderohet, në asnjë rast, një zëvendësim i këshillave ligjore. Përdoruesi nuk duhet të veprojë në bazë të informacionit që përmban faqja në internet pa përdorur më parë këshillat përkatëse profesionale.

Të drejtat e pronësisë intelektuale dhe industriale

Përmes këtyre Kushteve të Përgjithshme, asnjë e drejtë e pronësisë intelektuale ose industriale nuk transferohet në portal ose në ndonjë nga elementët përbërës të tij, riprodhimi, transformimi, shpërndarja, komunikimi publik, vënia në dispozicion të publikut, nxjerrja, ripërdorimi, duke u ndaluar shprehimisht për Përdoruesin përcjellja ose përdorimi i çfarëdo natyre, me çdo mjet ose procedurë, i secilës prej tyre, përveç në rastet kur lejohet ose autorizohet ligjërisht nga mbajtësi i të drejtave përkatëse. Përdoruesi e di dhe pranon që e gjithë faqja në internet, që përmban pa karakter shterues tekstin, imazhet, dizajnet, softuerin, përmbajtjen (përfshirë strukturën, përzgjedhjen, rregullimin dhe prezantimin e të njëjtës), materialin audioviziv dhe grafikët, mbrohet nga markat tregtare, të drejtat e autorit të drejtat e tjera legjitime të regjistruara, në përputhje me traktatet ndërkombëtare në të cilat Spanja është palë dhe të drejtat e tjera të pronës dhe ligjet e Spanjës. Në rast se një përdorues ose një palë e tretë mendon se ka pasur shkelje të të drejtave të tyre legjitime të pronës intelektuale për shkak të futjes së përmbajtjes së caktuar në sit, ata duhet të njoftojnë AB Internet Networks 2008 SL për rrethanën në fjalë, duke treguar:

 • Të dhënat personale të palës së interesuar të të drejtave që pretendohet se janë shkelur, ose tregojnë përfaqësimin me të cilin ai vepron në rast se kërkesa paraqitet nga një palë e tretë, përveç palës së interesuar.

Shënoni përmbajtjen e mbrojtur nga të drejtat e pronësisë intelektuale dhe vendndodhjen e tyre në sit, akreditimin e të drejtave të pronësisë intelektuale të treguar dhe një deklaratë të shprehur në të cilën pala e interesuar është përgjegjëse për vërtetësinë e informacionit të dhënë në njoftim.

Rregulloret dhe zgjidhja e konflikteve

Kushtet aktuale të përdorimit të faqes rregullohen në secilën prej ekstremeve të saj nga ligji spanjoll. Gjuha e shkrimit dhe interpretimit të këtij njoftimi ligjor është Spanjishtja. Ky njoftim ligjor nuk do të depozitohet individualisht për secilin përdorues, por do të mbetet i arritshëm përmes internetit në internet. Përdoruesit mund t'i paraqiten Sistemit të Arbitrazhit të Konsumatorit, në të cilin AB Internet Networks 2008 SL do të jetë pjesë për të zgjidhur çdo polemikë ose pretendim që rrjedh nga ky tekst ose nga ndonjë aktivitet i AB Internet Networks 2008 SL, përveç për të zgjidhur ato konflikte që shkaktojnë zhvillimin e një aktivitet që kërkon anëtarësim, në këtë rast përdoruesi duhet të shkojë në organin përkatës të shoqatës përkatëse të avokatëve. Përdoruesit që kanë statusin e konsumatorit ose përdoruesit siç përcaktohet nga rregulloret spanjolle dhe banojnë në Bashkimin Evropian, nëse kanë pasur një problem me një blerje në internet të bërë në AB Internet Networks 2008 SL, në përpjekje për të arritur një marrëveshje jashtëgjyqësore mund të shkojë në Platforma për Zgjidhjen e Mosmarrëveshjeve Online, krijuar nga Bashkimi Evropian dhe zhvilluar nga Komisioni Evropian nën Rregullorja (BE) 524/2013. Me kusht që përdoruesi të mos jetë konsumator ose përdorues, dhe kur nuk ka ndonjë rregull që kërkon ndryshe, palët bien dakord të paraqiten në Gjykatat dhe Tribunalet e kryeqytetit të Madridit, pasi ky është vendi i përfundimit të kontratës, duke hequr dorë shprehimisht nga ndonjë tjetër juridiksioni që mund të korrespondojë me ta.

Çfarë presim nga përdoruesit

Aksesi dhe / ose përdorimi i kësaj për këdo që kryen kushtin e Përdoruesit, duke pranuar, nga ky moment, plotësisht dhe pa rezerva, këtë njoftim ligjor, si dhe kushtet e veçanta që, kur është e përshtatshme, e plotësojnë atë, në lidhje me shërbime të caktuara dhe përmbajtjen e portalit. Përdoruesi është i informuar dhe pranon që hyrja në këtë faqe në internet nuk nënkupton, në asnjë mënyrë, fillimin e një marrëdhënie tregtare me AB Internet Networks 2008 SL. Në këtë mënyrë, përdoruesi pranon të përdorë faqen e internetit, shërbimet dhe përmbajtjen e saj pa shkelur legjislacionin aktual, mirëbesimin dhe rendin publik. Ndalohet përdorimi i faqes në internet për qëllime të paligjshme ose të dëmshme, ose që, në çfarëdo mënyre, mund të shkaktojë dëm ose të pengojë funksionimin normal të faqes në internet. Lidhur me përmbajtjen e kësaj faqe në internet, është e ndaluar:

 • Riprodhimi, shpërndarja ose modifikimi i tij, tërësisht ose pjesërisht, përveç nëse ka autorizimin e pronarëve të tij të ligjshëm.
 • Çdo shkelje e të drejtave të siguruesit ose pronarëve të ligjshëm.
 • Përdorimi i tij për qëllime komerciale ose reklamimi.

Lidhje të jashtme

Faqet e faqes në internet ofrojnë lidhje me faqet e tjera të internetit dhe përmbajtjen që është në pronësi të palëve të treta, prodhuesve ose furnizuesve. Qëllimi i vetëm i lidhjeve është që t'i sigurojnë Përdoruesit mundësinë e hyrjes në lidhjet e përmendura dhe njohjen e produkteve tona, edhe pse AB Internet Networks 2008 SL nuk është përgjegjës në asnjë rast për rezultatet që mund t'i nxirren përdoruesit duke hyrë në lidhjet e përmendura. Përdoruesi i cili synon të krijojë ndonjë pajisje lidhje teknike nga faqja e tij në portal duhet të marrë autorizimin paraprak me shkrim të AB Internet Networks 2008 SL. Vendosja e lidhjes nuk nënkupton në asnjë rast ekzistencën e marrëdhënieve midis AB Internet Networks 2008 SL dhe pronarit të faqes ku është krijuar lidhja, as pranimin ose miratimin nga AB Internet Networks 2008 SL të përmbajtjes ose shërbimeve të saj.

Remarketing

Funksioni i remarketing ose nga audienca të ngjashme AdWords na lejojnë të arrijmë tek njerëzit që kanë vizituar më parë faqen tonë të internetit dhe t'i ndihmojmë ata të përfundojnë procesin e tyre të shitjes. Si përdorues, kur të hyni në faqen tonë të internetit, ne do të instalojmë një cookie të marketingut (mund të jetë nga Google Adwords, Criteo ose shërbime të tjera që ofrojnë rikarketim).

 • Ky cookie ruan informacionin për vizitorët, siç janë produktet që ata kanë vizituar ose nëse ata kanë braktisur karrocën.
 • Kur vizitori largohet nga faqja jonë e internetit, cookie-ja e reklamimit vazhdon në shfletuesin e tij.

Kushtet e tjera të përdorimit të kësaj faqe në internet

Përdoruesi bie dakord të bëjë përdorim të zellshëm të faqes në internet dhe shërbimeve të arritshme prej saj, në përputhje të plotë me ligjin, zakonet e mira dhe këtë njoftim ligjor. Po kështu, ajo ndërmerr, përveç nëse autorizimi paraprak, i shprehur dhe me shkrim nga AB Internet Networks 2008 SL të përdorë informacionin që përmbahet në faqen e internetit, ekskluzivisht për informacionin tuaj, duke mos qenë në gjendje të kryejë, drejtpërdrejt ose indirekt, një shfrytëzim tregtar të përmbajtjes për në të cilën ka qasje. Kjo faqe ruan një skedar të dhënash në lidhje me komentet e dërguara në këtë sit. Ju mund të ushtroni të drejtat tuaja të hyrjes, korrigjimit, anulimit ose kundërshtimit duke dërguar një email në adresën kontaktoni (në) actualityblog (pikë) com. Kjo faqe, fushat e lidhura dhe pronësia e përmbajtjes i përkasin AB Internet Networks 2008 SL. Kjo faqe në internet përmban hiperlidhje që çojnë në faqe të tjera interneti të menaxhuara nga palë të treta jashtë organizatës sonë. Rrjetet e Internetit AB AB 2008 SL nuk garanton dhe as nuk është përgjegjëse për përmbajtjen e mbledhur në faqet e internetit të përmendura. Përjashtim të rastit kur autorizimi i shprehur, paraprak dhe me shkrim nga AB Internet Networks 2008 SL, riprodhimi, përveç përdorimit privat, transformimit dhe në përgjithësi të çdo forme tjetër të shfrytëzimit, nga ndonjë procedurë, e të gjithë ose një pjese të përmbajtjes së kësaj faqe në internet. Strictshtë rreptësisht e ndaluar të kryhet, pa miratimin paraprak të AB Internet Networks 2008 SL, çdo manipulim ose ndryshim i kësaj faqe në internet. Si pasojë, AB Internet Networks 2008 SL nuk do të marrë asnjë përgjegjësi të rrjedhur, ose që mund të burojë, nga ndryshimi në fjalë ose manipulimi nga palët e treta.

Ushtrimi i të drejtave ARCO

Ju mund të ushtroni, në lidhje me të dhënat e mbledhura, të drejtat e njohura në Ligjin Organik 15/1999, të hyrjes, korrigjimit ose anulimit të të dhënave dhe kundërshtimit. Për këtë arsye unë ju informoj se ju do të jeni në gjendje të ushtroni këto të drejta me anë të një kërkese të shkruar dhe të nënshkruar që mund të dërgoni, së bashku me një fotokopje të ID-së ose dokumentit ekuivalent të identifikimit, në adresën postare të AB Internet Networks 2008 SL ose me email, bashkëngjitur një fotokopje të ID-së në: kontaktoni (në) aktualitetblog (pikë) com. Para 10 ditësh ne do t'i përgjigjemi kërkesës suaj për të konfirmuar ekzekutimin e të drejtës që ju keni kërkuar të ushtroni.

Përjashtimi i garancive dhe përgjegjësisë

Rrjetet e Internetit AB 2008 SL nuk jep asnjë garanci dhe as nuk është përgjegjëse, në çdo rast, për dëmet e çdo lloji që mund të shkaktohen nga:

 • Mungesa e disponueshmërisë, mirëmbajtjes dhe funksionimit efektiv të faqes në internet ose shërbimeve dhe përmbajtjeve të saj;
 • Ekzistimi i viruseve, programeve dashakeqe ose të dëmshme në përmbajtje;
 • Përdorimi i paligjshëm, neglizhencë, mashtrues ose i kundërt i këtij Njoftimi Ligjor;
 • Mungesa e ligjshmërisë, cilësisë, besueshmërisë, dobisë dhe disponueshmërisë së shërbimeve të ofruara nga palët e treta dhe të vëna në dispozicion të përdoruesve në faqen e internetit.

Rrjetet e Internetit AB 2008 SL nuk është përgjegjës në asnjë rrethanë për dëmet që mund të vijnë nga përdorimi i paligjshëm ose jo i duhur i kësaj faqe në internet.

Platforma evropiane për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve në internet

Komisioni Evropian siguron një platformë online për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve që është në dispozicion në lidhjen vijuese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Konsumatorët do të jenë në gjendje të paraqesin pretendimet e tyre përmes platformës në internet për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve

Ligji i zbatueshëm dhe juridiksioni

Në përgjithësi, marrëdhëniet midis AB Internet Networks 2008 SL dhe përdoruesve të shërbimeve të saj telematike, të pranishme në këtë faqe në internet, i nënshtrohen legjislacionit dhe juridiksionit spanjoll.

Ne gjithmonë do të jemi të arritshëm: Kontakti ynë

Në rast se ndonjë përdorues ka ndonjë pyetje në lidhje me këto kushte ligjore ose ndonjë koment në lidhje me portalin, ju lutemi shkoni të kontaktoni (në) actualblog (pikë) com. Politika jonë e privatësisë përshkruan se si ne mbledhim, ruajmë ose përdorim informacionin që mbledhim përmes shërbimeve ose faqeve të ndryshme të disponueshme në këtë sit. Importantshtë e rëndësishme që ju të kuptoni se çfarë informacioni ne mbledhim dhe si i përdorim ato pasi që hyrja në këtë faqe nënkupton pranimin e politikës sonë të privatësisë.

Pranimi dhe pëlqimi

Përdoruesi deklaron se është informuar për kushtet për mbrojtjen e të dhënave personale, duke pranuar dhe duke pranuar trajtimin e tyre nga AB Internet Networks 2008 SL, në mënyrën dhe për qëllimet e treguara në këtë politikë të privatësisë.

Posta tregtare

Në përputhje me legjislacionin aktual, AB Internet Networks 2008 SL nuk kryen praktika SPAM, kështu që nuk dërgon email komercial që nuk janë kërkuar ose autorizuar më parë nga përdoruesi. Si pasojë, në secilën nga format në internet, Përdoruesi ka mundësinë e dhënies së pëlqimit të tij të shprehur për të marrë Buletinin / Buletinin tonë, pavarësisht nga informacioni tregtar i kërkuar posaçërisht.