Historiska platser i Kanada

Det finns många historiska platser av stor betydelse för Kanada. De vittnar om viktiga ögonblick i denna nation och illustrerar dess mänskliga kreativitet och kulturella traditioner.

Varje National Historic Site berättar sin egen unika historia, en del av Kanadas större historia, som ger en känsla av tid, identitet och plats för vår förståelse av Kanada som helhet.

Nationella historiska platser finns i de stora sjöarnas provinser och territorier, från stads- till landsbygdsområden. De kan vara heliga utrymmen, slagfält, arkeologiska platser, byggnader och stadsbilder.

De kan variera i storlek från en enda linjär kanalstruktur över stora avstånd. Många nationella historiska landmärken används idag för arbete och tillbedjan, handel och industri, bostäder och fritid.

Det uppskattas att mer än 1500 platser, människor och evenemang har hedrats av Kanadas regering. Och listan fortsätter att växa när Kanadas historia utvecklas.

Tillsammans utgör alla dessa minnesmärken det som kallas kanadensiska National Historic Sites-systemet. I varje generation har systemet utvecklats med tanke på den förändring som denna nation har av sig själv. Idag finns ett ökat intresse för social historia som återspeglar kanadensiska prestationer och vardagliga upplevelser.  

Kortfattat; Varje nationalhistorisk plats är en omisskännlig och levande symbol för kanadensisk identitet. Det är också ett inlärningscenter, en mängd information, ett livshistoriskt äventyr, en upplevelse av vad Kanada brukade vara och vad det är idag.


Lämna din kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade med *

*

*