Jordbruk i Australien

Ett av de viktigaste länderna i Oceanien är Australien, ett avlägset land som idag framstår som en nästan gratis destination...

reklam
ta bort jorden från en gruva i venezuela

Gruvindustrin i Venezuela

Gruvindustrin är utan tvekan en av de mest komplexa, eftersom betydande investeringar behövs för att kunna utnyttjas och det också producerar betydande föroreningar i miljön, för närvarande har Venezuela inte lagstiftning om gruvdrift, men en serie lagar genomförs. som snart kommer att godkännas för att reglera gruvexploateringen i Venezuela och att det inte utförs olagligt av privata företag.