டேனியல்

சுற்றுலா உலகில் எனக்கு 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான தொழில்முறை அனுபவம் உள்ளது, அதே புத்தகங்களை நான் படித்து வருகிறேன், உலகெங்கிலும் நம்பமுடியாத இடங்களுக்கு வருகிறேன்.