லூயிஸ் மார்டினெஸ்

ஒவியெடோ பல்கலைக்கழகத்தில் ஸ்பானிஷ் பிலாலஜி பட்டம். அவர்கள் நமக்குக் கொண்டு வரும் அற்புதமான அனுபவங்களைப் பற்றி பயணம் செய்வதிலும் எழுதுவதிலும் ஆர்வம். இவை அனைத்தையும் பகிர்வதற்காகவும், நமது கிரகத்தின் மிக அழகான இடங்களைப் பற்றிய தகவல்கள் அனைவருக்கும் உள்ளன. எனவே, நீங்கள் அவர்களைப் பார்க்கச் செல்லும்போது, ​​நீங்கள் தவறவிட முடியாதவற்றைப் பற்றிய முழுமையான வழிகாட்டியைப் பெறுவீர்கள்.

லூயிஸ் மார்டினெஸ் 84 மார்ச் முதல் 2020 கட்டுரைகளை எழுதியுள்ளார்