సుసానా మరియా అర్బనో మాటియోస్

నేను ప్రయాణించడం, ఇతర ప్రదేశాలను తెలుసుకోవడం, ఎల్లప్పుడూ మంచి కెమెరా మరియు నోట్‌బుక్‌తో కలిసి ఉండటం నాకు చాలా ఇష్టం. ముఖ్యంగా బడ్జెట్‌ను ఎక్కువగా ఉపయోగించుకోవటానికి మరియు సాధ్యమైనప్పుడు ఆదా చేయడానికి కూడా ఆసక్తి.