ప్రకటనలు

ప్రాచీన ఈజిప్టులో బానిసలు ఉన్నారా?

మొదటి నాగరికతల చరిత్ర మీకు నచ్చితే, ప్రాచీన ఈజిప్టులో బానిసలు ఉన్నారా అని మీరు బహుశా ఆలోచిస్తున్నారా….

ఈజిప్టులో ఏ భాషలు మాట్లాడతారు?

పిరమిడ్ల దేశానికి వెళ్లడం గురించి మీరు ఎప్పుడైనా ఆలోచించినట్లయితే, ఏ భాషలలో మాట్లాడతారో తెలుసుకోవటానికి మీకు ఆసక్తి ఉంది ...

ప్రాచీన ఈజిప్షియన్లు

ప్రాచీన ఈజిప్షియన్లు ఎలా ఉన్నారు

ప్రాచీన ఈజిప్షియన్లు ఎలా ఉంటారని మీరు ఎప్పుడైనా ఆలోచిస్తున్నారా? అతని యొక్క ముఖ్యమైన నాగరికతలలో ఒకటి ...

మధ్యప్రాచ్య రాజధానులు

కొంతమంది ప్రయాణికులలో ఇది ఇప్పటికీ ప్రేరేపించే అనేక పక్షపాతాలు ఉన్నప్పటికీ, మధ్యప్రాచ్యం గ్రహం యొక్క ఒక మూలలో ఉంది ...

ప్రపంచంలోని అతి ముఖ్యమైన స్మారక చిహ్నాలు

చాలా దేశాలకు ఆ స్మారక చిహ్నం లేదా వారసత్వం ప్రపంచానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది. వేలాది మందికి దారితీసే అదే ...

సందర్శించడానికి ఉత్తమ గమ్యస్థానాలు

కొత్త సంవత్సరం రావడంతో, తీర్మానాలు ప్రవహించటం ప్రారంభమవుతాయి, మరియు మనమందరం ఆపడానికి ఇష్టపడకపోయినా ...

సెయింట్ జార్జ్ చర్చి

ఆధునిక ఈజిప్టులో మతం

ఈజిప్టు మతం అంటే ఏమిటి? ఈ ప్రశ్నను పరిష్కరించడానికి మనం మతం యొక్క మూలాన్ని కొద్దిగా వివరించాలి మరియు ...