การโฆษณา
รถไฟในคิวบา

ในคิวบาการเดินทางโดยรถไฟมีไว้สำหรับนักผจญภัยเท่านั้น

ไม่มีอะไรเพิ่มเติมจากความสมบูรณ์แบบและประสิทธิภาพไปกว่าระบบรางของคิวบา เครื่องจักรและเกวียนมี ...