อานา ล.

ตอนที่ฉันตัดสินใจเป็นนักข่าวตอนที่ฉันยังเด็กฉันได้รับแรงบันดาลใจจากการเดินทางค้นหาภูมิประเทศขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมดนตรีที่แตกต่างกันเท่านั้น เมื่อเวลาผ่านไปฉันบรรลุความฝันนั้นได้ครึ่งหนึ่งเพื่อเขียนเรื่องการเดินทาง และมันก็คือการอ่านและในกรณีของฉันการบอกว่าสถานที่อื่น ๆ เป็นอย่างไรเป็นวิธีการอยู่ที่นั่น

Ana L. เขียนบทความ 33 บทความตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2016