Mga kaugalian at asal ng Canada

Kung balak mong manirahan sa Canada o gumugol ng mahabang panahon, dapat mong malaman na ang mga taga-Canada ay inapo ng iba't ibang lahi ...