caribbean biển venezuela

Vịnh Venezuela

Vịnh Venezuela (hay Vịnh Coquivacoa theo tiếng Colombia) là một vùng nước nằm ở phía bắc...

quảng cáo

Văn hóa Maya ở Belize

Caracol là một thành phố quan trọng của người Maya phát triển rực rỡ vào thế kỷ thứ 6 sau Công nguyên và hiện nằm trong đống đổ nát ở...