Ana L.

Khi tôi còn nhỏ, tôi quyết định trở thành một nhà báo, tôi chỉ có động lực là đi du lịch, khám phá phong cảnh, phong tục, văn hóa, âm nhạc khác nhau. Với thời gian trôi qua, tôi đã đạt được một nửa ước mơ đó là viết về du lịch. Và đó là việc đọc, và trong trường hợp của tôi là nói, những nơi khác như thế nào là một cách để tồn tại ở đó.